Wójt Gminy Stryszów zaprasza do konsultacji rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 22 października do 5 listopada 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

 Konsultacje odbędą się w formie:

  • konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu
    oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
  • konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
  • zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu
    w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Szczegóły konsultacji społecznych, w tym tryb, termin zostaną określone
w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które zostanie podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Stryszów, 15.10.2018 r.

RAPORT z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 11 października 2017 r. do   25  października  2017  roku  w  celu  poznania  opinii  i  uwag  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy  Gminy  Stryszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszówz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

WÓJT GMINY STRYSZÓW

z a p r a s z a

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

do konsultacji  rocznego  programu współpracySamorządu Gminy Stryszówz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 11 października do 25 października 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
 Konsultacje odbędą się w formie:
1)    konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
2)    konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
3)    zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.
Szczegóły konsultacji społecznych, w tym tryb, termin zostaną określone w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które zostanie podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski


Stryszów, 03.10.2017 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 27 września do 12 października 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 Konsultacje odbędą się w formie:

  • konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
  • konsultacji poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
  • zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Szczegóły konsultacji społecznych, w tym tryb, termin zostaną określone w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które zostanie podane do publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Prace nad programem będą odbywać się dwuetapowo:
1.    Zbieranie propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu.
2.    Przeprowadzenie konsultacji społecznych przygotowanego projektu programu.

 

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 8 kwietnia 2016 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów


Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 11 ust 3, w związku z art.  6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Gminy w Stryszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Stryszów.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. - 28.09.2015

WÓJT GMINY STRYSZÓW
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. - 21.09.2015

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 28 września do 12 października 2015 r.
odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy

Zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Stryszów z dnia 22 stycznia 2015 r.został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Stryszów z dnia 22 stycznia 2015 r. – LINK

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. - 03.10.2014r.

    WÓJT GMINY STRYSZÓW    
z a p r a s z a
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do konsultacji  rocznego  programu współpracy
Samorządu Gminy Stryszów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Wójt  Gminy Stryszów informuje, że w terminie od 3 października do 20 października 2014 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2015 r.

Czytaj więcej...

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 30 września 2013 r. do  14 października 2013 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stryszów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Ponadto zaproszenie do konsultacji programu zostało wysłane  pocztą elektroniczną i tradycyjną do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stryszów. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/193/10  Rady Gminy Stryszów z dnia 21 maja 2010 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.


Stryszów, 15 października 2013 r.


Wójt Gminy Stryszów
   (-) Jan Wacławski