OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stryszów w 2021 r.

W związku z art. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stryszów w 2021 r.

Szczegółowe informacje na BIP