Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 87/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej