Zaproszenie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy prowadzone są w terminie od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r.

Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2021 r.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje odbędą się w formach:

  1. konsultacji pisemnych poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;
  2. konsultacji internetowych poprzez zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu.
  3. konsultacji ustnych w formie zgłaszania ustnych uwag, wniosków do przedstawionego projektu programu w terminie określonym na konsultacje społeczne.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie papierowej i w wersji elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane w terminie od 05.10.2020 r. do 19.10.2020 r. w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów 149);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • osobiście w Urzędzie Gminy w Stryszowie, pok. nr 6.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Szymon Duman

Stryszów, 05.10.2020 r.

Załączniki:

Plik do pobrania - Projekt rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.