Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej