Zaproszenie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi...

  • Drukuj

WÓJT GMINY STRYSZÓW zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.