Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Stryszów z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 25 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 25 stycznia 2019 r. – do pobrania.