DOTACJE przekazane organizacjom pozarządowym w 2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr IX/79/2011.Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.Dotacje przekazane w trybie konkursowym:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przekazana dotacja (w zł)

1

UKS RESPEKT Dąbrówka

Pływać każdy może – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich

2 000,00

2

UKS TAJFUN Stryszów

Już Pływam – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich

2 500,00

3

LKS CHEŁM Stryszów

Gminne Święto Sportu 2013

3 000,00

4

UKS CYKLISTA Stronie

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego

2 500,00

5

UKS TYGRYS Łękawica

Organizacja zajęć i szkolenia sportowego z piłki siatkowej dla dzieci
i młodzieży z terenu Łękawicy

1 860,00

6

UKS PASJONAT Zakrzów

Gdy ciało sprawne to umysł chłonny – idę śladami Jakuba Błaszczykowskiego

3 140,00

7

LKS ŻAREK Stronie

Organizacja XIV Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym
o Puchar Wójta Gminy Stryszów

4 000,00

8

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych DAĆ SZANSĘ Wadowice

Konno i przez wodę – dotrzeć wszędzie mogę

3 000,00

OGÓŁEM

22 000,00