DOTACJE przekazane organizacjom pozarządowym w 2012 r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu:

 

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr IX/79/2011.Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 listopada 2011 r, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.


Dotacje przekazane w trybie konkursowym:

l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Dotacja

przekazana

(w zł)

Dotacja wykorzystana

(w zł)

1.

LKS ŻAREK Stronie

Organizacja Mistrzostw Małopolski w Kolarstwie Przełajowym

3 500,00

 3 500,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy PASJONAT Zakrzów

Współzawodnictwo w piłce siatkowej poprzez organizację i udział w zawodach w ramach szkolnych igrzysk sportowych

1 380,00

1 380,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy TYGRYS Łękawica

Nauka i popularyzacja narciarstwa zjazdowego

2 120,00

2 120,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy KOLARZ Dąbrówka

Pływać każdy może – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich

2 000,00

2 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy TAJFUN Stryszów

Już pływam – nauka i doskonalenie umiejętności pływackich

2 000,00

2 000,00

6.

Klub Karate MAWASHI Chocznia

Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i młodzieży w Gminie Stryszów

2 000,00

2 000,00

OGÓŁEM

13 000,00

13 000,00

 

Dotacje przekazane w trybie pozakonkursowym:

 

l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nazwa zadania publicznego

Dotacja

przekazana

(w zł)

Dotacja wykorzystana

(w zł)

1.

Uczniowski Klub Sportowy CYKLISTA Stronie

Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego”

2 000,00

2 000,00

OGÓŁEM

2 000,00

2 000,00