DOTACJE przekazane organizacjom pozarządowym w 2011 r. na realizację zadań publicznych wz kultury fizycznej i sport:

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXXIV/213/2010 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 3 listopada 2010 r, w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoDotacje przekazane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych:

 

l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nr umowy

Dotacja

przekazana

(w zł)

Dotacja wykorzystana

(w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „Chełm”
w Stryszowie

34-136 Stryszów

Umowa Nr KPP 526.1.2011 z dnia 09.02.2011 r.

19 000,00

19 000,00

2.

Klub Karate MAWASHI
34-123 Chocznia
ul. Kościuszki 7

Umowa Nr KPP 526.2.2011 z dnia 09.02.2011 r.

3 000,00

3 000,00

3.

Ludowy Klub Sportowy  „ŻAREK” 34-145 Stronie

Umowa Nr KPP 526.3.2011 z dnia 09.02.2011 r.

20 000,00

20 000,00

4.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „BURZA” Zakrzów 98

Umowa Nr KPP 526.4.2011 z dnia 09.02.2011 r.

8 000,00

8 000,00

OGÓŁEM

50 000,00

50 000,00

 

 

 


Dotacje przekazane w trybie pozakonkursowym:

 

l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nr umowy

Dotacja

przekazana

(w zł)

Dotacja wykorzystana

(w zł)

1.

Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów - Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Zebrzydowicach

Umowa Nr KPP 526.5.2011 z dnia 21.07.2011 r.

4 738,00

4 738,00

OGÓŁEM

4 738,00

4 738,00