DOTACJE przekazane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy rodzinie i działalności na rzecz rodziny w 2010 r.

 

 

Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy Stryszów z dnia 24 maja 2010 r.,  a rozstrzygnięty Zarządzeniem Nr 24/10 Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2010 r.

l.p.

Nazwa organizacji pozarządowej

 

Nr umowy

Dotacja

przekazana

(w zł)

Dotacja wykorzystana

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych DAĆ SZANSĘ Wadowice

KPP 30231/3/10/U2

3 000,00

3 000,00

2.

Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów Warsztat Terapii Zajęciowej Zebrzydowice

KPP 30231/3/10/U1

3 000,00

3 000,00

OGÓŁEM

6 000,00

6 000,00