Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Prace nad programem będą odbywać się dwuetapowo:

  1. Zbieranie propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań
    w ramach programu.
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych przygotowanego projektu programu.

 

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji zadań, kierunków oraz priorytetów i obszarów działań w ramach programu pisemnie na adres:

Urząd Gminy Stryszów

34-146 Stryszów 149

lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycje do programu prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 21.09.2018 r.

 

Po upływie terminu zgłaszania propozycji zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Stryszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, który zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy w Stryszowie. Termin konsultacji społecznych zostanie podany w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej gminy. W trakcie trwania konsultacji będzie można jeszcze zgłaszać uwagi i wnioski do programu.

Wójt Gminy Stryszów

   (-) Jan Wacławski

Stryszów, dnia 07.09.2018 r.

Plik do pobrania: Formularz propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy z OP na 2019 r.       

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 40/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Załączniki:  

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Stryszów z dnia 28 grudnia 2017 r. - LINK

Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu - LINK

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty - LINK

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy - LINK

Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania - LINK

Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert - LINK

 

 

Stryszów, 28.12.2017 r.                                                                                               Wójt Gminy Stryszów

                                                                                                                                                 (-) Jan Wacławski

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ogłoszonego Zarządzeniem Nr

Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 grudnia 2016 r. BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzeniem Wójta Gminy Stryszów Nr 25/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz  działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załączniki:  
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 listopada 2016 r.
Załącznik do Zarządzenia – Regulamin konkursu
Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór oferty
Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy
Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu – Wzór sprawozdania 
Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria stosowane przy wyborze ofert


Stryszów, 23.11.2016 r.                          

 Wójt Gminy Stryszów
                                           (-) Jan Wacławski