Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy

  • Drukuj

 

 

Budowa placu zabaw i rekreacji  przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” 

W 2013 r. zrealizowano projekt pn. „Budowa placu zabaw i rekreacji  przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy” współfinansowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji  odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy znajdującej się w centrum wsi.

Zakres projektu obejmował budowę ogrodzenia  placu zabaw oraz zakup urządzeń do zabawy tj: piaskownicy, lokomotywy z wagonem, dwóch huśtawek, zestawu zabawowego, czterech ławek z oparciem, czterech bujaków sprężynowych, sześciokąta wielofunkcyjnego.

W lutym 2014 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność ostateczną. Całkowity koszt zadania wyniósł 88 432,30 zł, w tym dotacja PROW 57 516,00 zł.