Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych

„Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych”   

 

- projekt został zrealizowany w 2012 r. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Zakres projektu obejmował roboty remontowo budowlane w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej tj. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, malowanie ścian i sufitów, wymianę posadzki z parkietu, oraz wyposażenie świetlicyw stoły drewniane (szt. 12) i krzesła tapicerowane (szt. 100).

 

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców poprzez stworzenie warunków umożliwiających organizację przedsięwzięć o charakterze integrującym lokalną społeczność, stworzenie miejsca spotkań do aktywności społecznej, edukacyjnej
i kulturalnej.

 

Dotacja PROW w ramach przedmiotowego projektu wyniosła 81 705,48 zł przy całkowitej wartości projektu 125 622,18  zł.