Wirtualny spacer po Gminie Stryszów – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD

  • Drukuj

Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

„Wirtualny spacer po Gminie Stryszów – promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD”

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER:

Projekt zrealizowany w 2012 r.  z zakresu małych projektów w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Celem projektu była promocja Gminy Stryszów poprzez interaktywną prezentację multimedialną na stronie internetowej gminy i płytach CD. Realizacja projektu wpłynęła na promowanie i wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Zakres projektu obejmował:

-        wykonanie prezentacji multimedialnej – spaceru wirtualnego po Gminie Stryszów, która została zamieszczona na stronie internetowej gminy www.stryszow.pl. Prezentacja ukazuje dziedzictwo kulturowe i turystyczne gminy, zawiera ok. 200 zdjęć panoramicznych gminy, wirtualną mapę – plan gminy z zarysem granic, głównych dróg i miejscowości, anglojęzyczną wersję opisową.

-        wykonanie prezentacji na płytach CD/DVD – w ilości 1000 szt.;

-        opracowanie i wydanie widokówek gminy w ilości 8000 szt. (8 wzorów).

Całkowita wartość projektu wyniosła 30 180,95 zł, w tym dotacja PROW - 17 526,70 zł.