PRZEDSZKOLAKI NA START - projekt równych szans

 


"PRZEDSZKOLAKI NA START - projekt równych szans" - projekt zrealizowany
w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce, finansowany w kwocie 531 497,45 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach PO KL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 625 291,12 zł. Zakres projektu obejmuje utworzenie oddziału przedszkolnego i ofertę edukacyjną dla grupy 20 dzieci w wieku 3-5 lat przy SP w Dąbrówce.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU - http://www.spdabrowka.iap.pl/efs/