SZKOŁA WSPIERA - UCZEŃ WYBIERA. ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM! - projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie

  • Drukuj

 


"SZKOŁA WSPIERA - UCZEŃ WYBIERA. ODWAŻ SIĘ BYĆ MĄDRYM! - projekt rozwoju kompetencji kluczowych w Gimnazjum w Zakrzowie - zrealizowany w okresie od 01.08.2009 r. - 31.12.2011 r. finansowany w kwocie 461 489,47 zł z EFS
w ramach PO KL Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zakres projektu obejmował organizację zajęć edukacyjnych dla 180 uczniów gimnazjum w Zakrzowie, mających na celu wyrównanie dysproporcji rozwojowo-edukacyjnych uczniów, przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, nabycie kompetencji kluczowych, korygowanie deficytów rozwojowych, ekonomicznych, kulturowych i psychologicznych.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU: http://www.gimzakrzow.iap.pl