Konserwator 2012

  • Drukuj

 


KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia – zrealizowany w 2011 r. w ramach Poddziałania 6.1.1.  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL.

W ramach projektu Gmina Stryszów była organizatorem 6 miejsc pracy na stanowisku pracownik gospodarczy/pomocnik budowlany przez okres 6 m-cy.

Utworzone w ramach projektu stanowiska obejmowały swym zakresem ochronę zabytków
w tym w szczególności kościołów i kapliczek usytuowanych na terenie gminy.

Zadaniem osób zatrudnionych było uporządkowanie otoczenia wokół kapliczek, prace pomocnicze przy robotach budowlanych  związanych z remontem dachu na kościele parafialnym Św. Anny w Zakrzowie, prace konserwacyjne, porządkowe wokół kościoła
i kapliczek.

Koszt zatrudnienia tych osób przez okres 6 m-cy wyniósł 72 121,11 zł i został w 100% zrefundowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.