Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i mundurów galowych


 

 
 
Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 „Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i mundurów galowych”

 

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Gmina Stryszów zrealizowała mały projekt pn. „Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i mundurów galowych”.

 

W wyniku realizacji projektu Orkiestra Dęta działająca przy OSP Łękawica została doposażona w instrumenty muzyczne i stroje galowe. Łącznie zakupionych zostało 7 instrumentów tj. klarnet, puzon, trąbka, tenor, bęben duży.  Zakupione instrumenty umożliwią poszerzenie składu orkiestry o kolejne oczekujące na instrumenty osoby, a galowe mundury podniosły estetykę i ujednoliciły wygląd muzyków. Wraz z rozwojem orkiestry zaistniała potrzeba odpowiedniego ujednoliconego wyglądu jej członków, co przyczyniło się do wzbogacenia odbioru podczas występów. Galowe stroje orkiestry wykorzystywane są podczas koncertów i występów. 

Projekt został dofinansowany w wysokości 13 382 zł. w ramach PROW, a całkowita wartość projektu wyniosła 24 708,92 zł.

 

Orkiestra Dęta w Łękawicy powstała pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy we wrześniu 1987 r. Zrzesza obecnie 25 muzyków, z różnych pokoleń mieszkańców Gminy Stryszów. Orkiestra prowadzona jest przez kapelmistrza Adama Piwowarczyka. Próby odbywają się raz - dwa razy w tygodniu w remizie OSP w Łękawicy. Repertuar orkiestry to utwory z kanonu muzyki rozrywkowej, ludowej o lokalnych korzeniach, poważnej, a także sakralnej. Amatorska gra na instrumentach dętych jest dla nich pasją, którą zarażają już swoje dzieci i wiele młodych osób z naszego regionu. Orkiestra dęta z Łękawicy bierze udział w prawie wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych i uroczystościach religijnych na terenie gminy i w zaprzyjaźnionych ościennych parafiach. Uczestniczy każdego roku w uroczystościach Wielkanocnych i sierpniowym Maryjnym święcie na Dróżkach Kalwaryjskich i w klasztorze Ojców Bernardynów. – Założycielem i  kapelmistrz orkiestry dętej OSP w Łękawicy jest druh Tadeusz Master, kytóry po 24 latach prowadzenia jej ze względu na stan zdrowia przeszedł na zasłużony odpoczynek. Urodzony w Łękawicy w 1946 r. w rodzinie kochającej śpiew i muzykowanie, Tadeusz Master podążył także kierunku kształcenia muzycznego. Po maturze i ukończeniu Państwowej  Szkoły Muzycznej II stopnia w Przemyślu na wydziale instrumentalnym oraz Studium Nauczycielskiego w Tarnowie w klasie wychowania muzycznego, podjął w swojej parafii posadę organisty, którą sprawował przez 40 lat. Równocześnie zaczął pracować jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Inwałdzie,  gdzie osiadł na stałe. Jednak ziemia rodzinna też go potrzebowała. W 1987 r. wspólnie z druhem Franciszkiem Opyrchałem - ówczesnym Naczelnikiem OSP w Łękawicy, postanowili założyć orkiestrę dętą. Niełatwy okres tworzenia zespołu wiązał się poszukiwaniem środków na zakup instrumentów oraz żmudną nauką około pięćdziesięciu młodszych i starszych mieszkańców wsi – chętnych do gry w orkiestrze. Dziś jeszcze nieliczni spośród nich, najbardziej wytrwali, grają w orkiestrze – która poszerzona o nowych muzyków kontynuuje dzieło jej założyciela, obecnie pod batutą godnego następcy Adama Piwowarczyka. Nowy kapelmistrz należy również do szerokiego grona wychowanków muzycznych, których druh Jana Master kształcił w ciągu swojej długiej i owocnej pracy. Obecnie w swoim repertuarze orkiestra posiada ponad 100 utworów świeckich i kościelnych. Tworzy oprawę muzyczną w wielu w uroczystościach nie tylko na terenie Gminy Stryszów – promując zarówno rodzimą OSP w Łękawicy, jak i Małą Ojczyznę Gminę Stryszów.