Rodzinny EKOpiknik w gminie Stryszów

  • Drukuj

Gmina Stryszów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2017 realizuje operację pn." Rodzinny EKOpiknik w gminie Stryszów" - organizacja ekologiczno-edukacyjnej imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy. Operacja realizowana będzie w okresie 01.06.2020-30.09.2020 r. Celem operacji jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Stryszów podczas imprezy plenerowej. Podczas EKOpikniku zostaną zorganizowane m.in. konkursy ekologiczne z nagrodami, stoiska z ekologiczną żywnością, recyklingu, plastyczno-ekologiczne, edukacyjne stoisko konsultacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie te działania wpłyną na promocję ekologicznych rozwiązań w tym racjonalnej gospodarki odpadami, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii.

Bużdżet operacji 29 268,00 zł

Kwota dofinansowania 24 600,00 zł

Gmina Stryszów zachęca i informuje o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW  wszelkie informacje znajdują się na portalu internetowym: http://ksow.pl.