Gmina Stryszów w ramach porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących w powiecie wadowickim!

Plakat informujący o projekcie Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania na rozwój swoich umiejętności.

Specjalnie dla mieszkańców gminy Stryszów w dniach:

  • 11.02.2020 r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00
  • 04.03.2020 r. (środa) w godz. 8.00 -14.00

w Urzędzie Gminy Stryszów zostaną zorganizowane dyżury doradcy zawodowego. Z usług doradcy można skorzystać całkowicie nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z doradztwa i dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu.

W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .

W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera – do pobrania w pliku w formacie Word