PROJEKT pn. „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”

 • Drukuj

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, w 2019 r. Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn. „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”.

Całkowita wartość zadania po rozliczeniu wyniosła 197 440,83 zł, w tym dotacja MIRS to kwota 136 795,47 zł.

W dniu 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie boiska z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskali wielofunkcyjny obiekt rekreacyjny o pow. 840 m2 z nawierzchnią syntetyczną, poliuretanową, umożliwiającą grę w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Zgodnie z wytycznymi programu boisko ma być ogólnodostępne i bezpłatne przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia zakończenia zadania.

Zakres wykonanych prac remontowo-budowlanych obejmował:

 • demontaż i utylizację istniejących elementów starego wyposażenia,

 • montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części nie podlegającej modernizacji,

 • czyszczenie nawierzchni boiska,

 • impregnacja nawierzchni asfaltobetonowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta,

 • wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,

 • malowanie linii boiskowych,

 • montaż wyposażenia sportowego tj: 1 kpl bramek do piłki ręcznej, 1 kpl wyposażenia do siatkówki, 2 kpl wyposażenia do koszykówki,

W wyniku przeprowadzonych robót na boisku powstały pola gier zespołowych:

 • Boisko do piłki ręcznej 19x40m

 • Boisko do koszykówki 19x15m 2szt.

 • Boisko do siatkówki 18x9m

Dodatkowo w ramach projektu wykonano:

 • montaż energooszczędnego oświetlenia na istniejących masztach oświetleniowych tj. 6 opraw typu LED o mocy do 150W na wysięgniku regulowanym wraz z niezbędnym osprzętem,

 • zakup i montaż małej architektury tj. 2 szt. ławek betonowych bez oparcia o dł. 210 cm, 1 szt. kosz parkowy.

 • zakup i montaż w miejscu realizacji tablicy informacyjnej o wymiarach 60x80cm (zgodnych z § 6 Umowy), wykonanej z blachy na konstrukcji stalowej, mocowanej do istniejącego słupa.

Dzięki realizacji projektu zwiększono funkcjonalność istniejącego boiska o nowe aktywności - koszykówkę i siatkówkę. Zapewniono pełne udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy, zwiększając tym samym ofertę aktywnego wypoczynku i rekreacji w gminie. Ponadto przeprowadzone prace remontowo-budowlane wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa użytkowników boiska, jak również podniesienie walorów użytkowych i estetycznych.

,