SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRYSZÓW

Loga sponsorów - fundusze europejskie

W dniu 24 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy Stryszów w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”.  

Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu w kwocie 750 574,84 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach  podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem wymianę 40 pozaklasowych kotłów na kondensacyjne kotły gazowe zakłada również działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Zorganizowane spotkanie było jednym z takich działań i miało na celu edukację mieszkańców w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, szkodliwości smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Oprócz spotkań edukacyjnych w ramach projektu opracowane i wydrukowane zostały ulotki o tematyce antysmogowej, które zostaną rozprowadzone wśród mieszkańców gminy.

Zorganizowane spotkanie poprowadził specjalnie zaproszony przez Wójta Gminy specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej Pan Filip Szatanik. Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki  niskoemisyjnej przedstawili pracownicy Urzędu Gminy Pan Krzysztof Cichoń i Pan Mateusz Bródka z dużym wsparciem Wójta Gminy Pana Szymona Dumana.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 mieszkańców gminy. Mieszkańcom przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej, kontroli palenisk w gminie, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Ponadto szczegółowo omówiono założenia dotyczące realizowanego projektu wymiany kotłów.

Wójt Gminy poinformował o planowanych działaniach związanych z gospodarką niskoemisyjną w gminie Stryszów. Zaapelował również do mieszkańców o niespalanie odpadów i złej jakości opału oraz racjonalne gospodarowanie odpadami i stosowanie się do obowiązujących zasad w tym zakresie.

,