Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to Gmina Stryszów ma dla Ciebie propozycję.

  • Drukuj

Projekty WUP KrakówW dniu 16 września 2019 r. Wójt Gminy Szymon Duman na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rzecz realizacji projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”.

Celem projektów jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwoju zawodowym.

Dzięki projektom uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,

  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Więcej informacji – do pobrania.

,