Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to Gmina Stryszów ma dla Ciebie propozycję.

Projekty WUP KrakówW dniu 16 września 2019 r. Wójt Gminy Szymon Duman na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rzecz realizacji projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”.

Celem projektów jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwoju zawodowym.

Dzięki projektom uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,

  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Więcej informacji – do pobrania.

,