Ognisko integracyjne dla Seniorów

Ognisko integracyjne SeniorówOgnisko integracyjne dla Seniorów” to projekt, który miał na celu spotkanie i integrację 40 seniorów z Gminy Stryszów. Spotkanie odbyło się 3 września 2019 roku na terenie Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Uczestnicy na miejsce zostali zwiezieni z terenu gminy wynajętą „Ciuchcią”. W czasie spotkania Seniorzy zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami, kiełbasą pieczoną, ciastem oraz napojami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił akordeonista.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2014-2020”.

,