Konserwacja kapliczki wykonana ze środków gminy Stryszów i Województwa Małopolskiego w 2019 r.

Kolejna kapliczka w gminie Stryszów ocalona

Oprócz inwestycji czysto infrastrukturalnych takich jak budowa i remonty dróg, budowa chodników, kanalizacji i innych, Gmina Stryszów dba również o ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przykładem tego jest przeprowadzona w bieżącym roku renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie.

W dniu 2 września 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót przy tej kapliczce, usytuowanej pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”.

Kompleksowa renowacja kapliczki możliwa była dzięki pozyskaniu dotacji w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019 w kwocie 8 000 zł. Konserwacja została przeprowadzona zgodnie z uzgodnionym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Programem Prac Konserwatorskich przez firmę AMAR Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki Maria Marzec z siedzibą w Krakowie, posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Całkowity koszt renowacji wyniósł 24 150 zł.

Logo Kapliczki MałopolskiKapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach.

W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kapliczka wymagała pilnej konserwacji ze względu na naruszenie fundamentu i przechylenie, które groziło przewróceniem obiektu. Przeprowadzone prace pozwoliły na prawidłową stabilizację kapliczki i gwarantują zabezpieczenie przed odchyleniami.

Gmina Stryszów sukcesywnie przeprowadza konserwację najcenniejszych kapliczek. Aktualnie, dzięki współfinansowaniu z konkursu KAPLICZKA, już 8 obiektów poddano renowacji, 3 kapliczki zostały odrestaurowane, dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów prywatnych. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Stryszów, która ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, posiada ogromny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.

,