Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryszów

 

Dzięki realizacji projektu unijnego pn.. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”, współfinansowanego w ramach podziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), trzy budynki użyteczności publicznej w Gminie Stryszów przeszły kompleksową modernizację energetyczną.

W ramach projektu wykonano docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów grzewczych oraz zastosowano technologie OZE tj. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w ramach robót w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie przebudowano dach i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych i starszych.

 

Całkowity koszt projektu wynikający z umów z Wykonawcami wynosi 3 551 975,19 zł, w tym dotacja RPO stanowi kwotę 1 100 827,36 zł. Aktualnie trwa rozliczanie rzeczywistych kosztów powykonawczych.

Efektem końcowym projektu jest likwidacja przestarzałych rozwiązań w budynkach. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zastosowanie OZE wpłynie na wzrost efektywności energetycznej tych budynków, doprowadzi do wygenerowania oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Dodatkowo zakres przeprowadzonych działań gwarantuje wyższą jakość usług świadczonych w Ośrodku Zdrowia, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w dwóch szkołach a budowa windy w budynku Ośrodka Zdrowia przyczynia się do zwiększenia dostępu do świadczeń SGZOZ oraz GOPS w tym przede wszystkich dla osób starszych i niepełnosprawnych. Wyliftingowane obiekty wpłyną na poprawę estetyki budynków i otoczenia a w przypadku Ośrodka Zdrowia zlikwidowano jeden z ostatnich reliktów PRL – betonowy stropodach, kryty papą, zmieniając go w dach dwuspadowy, dostosowany do architektury w terenie.

 

 

Budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie
Budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Stroniu po modernizacji

 

Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie po modernizacji

tyt tyt