Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie


Dzięki złożeniu wniosku w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019, Gmina Stryszów znalazła się wśród beneficjentów, którym Uchwałą nr VIII/86/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO udzielił pomocy finansowej na  prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach.

Pozyskane fundusze w kwocie 8 000 zł pozwolą na renowację kolejnej kapliczki przydrożnej. Tym razem konserwacji poddana zostanie figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. usytuowana pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”. Kapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach. W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

            Całkowity koszt zadania wyniesie 16 150 zł,  w tym prace konserwatorskie to koszt 15 800 zł. Renowacja zostanie przeprowadzona zgodnie z uzgodnionym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Programem Prac Konserwatorskich przez firmę AMAR Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki Maria Marzec z siedzibą w Krakowie, posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Celem zadania jest renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie,  przywrócenie jej dawnej świetności oraz ocalenie od całkowitego zniszczenia.

Gmina Stryszów sukcesywnie przeprowadza konserwację najcenniejszych kapliczek. Aktualnie, dzięki współfinansowaniu z konkursu KAPLICZKA, już 8 obiektów poddano renowacji, 3 kapliczki zostały odrestaurowane, dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów prywatnych. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Stryszów, która ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, posiada ogromny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.