KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

  • Drukuj

KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

 W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 803/19 dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach konkursu z podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wśród wybranych projektów znalazł się projekt złożony przez Gminę Stryszów pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 750 574,84 zł na terenie gminy Stryszów będzie możliwa wymiana kolejnych kotłów starej generacji tzw. „kopciuchów”. Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 762 086,70 zł.

Zakres projektu obejmuje modernizację 40 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę  pozaklasowych kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe oraz wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w zakresie określonym w wyniku przeprowadzonych ocen energetycznych budynków. Audyty energetyczne zostaną zlecone przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

 

Obowiązkowym elementem projektu są także działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców oraz wdrożenie systemu kontroli urządzeń grzewczych na terenie gminy.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2019-2020. Jednak wymiana urządzeń grzewczych planowana jest w roku 2020, dopiero po zakończeniu ocen energetycznych zakwalifikowanych budynków.  Wszystkie budynki zakwalifikowane do projektu w m-cu listopadzie 2018 r. zostaną poddane audytom energetycznym, określającym zakres modernizacji energetycznej i poziom dofinansowania.

Maksymalnie poziom dofinansowania do urządzeń grzewczych wyniesie 8 000 zł/kocioł i 6 000 zł/instalacje wewnętrzne. Oprócz tego możliwe będzie dofinansowanie do termomodernizacji budynku, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, w zakresie wynikającym z przeprowadzonego audytu energetycznego. Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych
o trudnej sytuacji materialnej. Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację gdy:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury, określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  • dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury (…).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa emerytura w 2018 r. wynosi 1 029,80 zł brutto. Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych  nie może przekroczyć 25 000 zł.