JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

W miesiącu marcu 2019 r. dobiegły końca zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci z gminy Stryszów. 20 godzinne kursy zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Jeżdżę
z głową”, współfinansowanego w kwocie 8 100 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.
Całkowity koszt projektu wyniósł 31 056,70 zł. Gmina ze swojego budżetu dołożyła kwotę 22 956,70 zł, a rodzice dzieci 5 000 zł.

Łącznie projektem objęto 50 dzieci z 5 szkół podstawowych. Projekt zrealizowano w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach i obejmowały m.in.: zapoznanie uczestników kursu ze sprzętem, przedstawienie zasad bezpieczeństwa na stoku, opanowanie podstaw poruszania się na nartach. Dzieciaki podczas każdych zajęć mieli zagwarantowany posiłek regeneracyjny w postaci ciepłej zupy, drożdżówki i herbaty. 

 

W gminie Stryszów był to pierwszy tego typu projekt umożliwiający dzieciom skorzystanie z nauki jazdy na nartach. Do tej pory realizowane były inne projekty mające na celu wzrost aktywności fizycznej dzieci tj. Już pływam, Mały Mistrz czy Szkolny Klub Sportowy. Rozwijanie różnych form aktywności wśród młodzieży ma jednak ogromne znaczenie. Posiadanie umiejętności jazdy na nartach stwarza dzieciom dodatkowe możliwości aktywnego spędzania czasu, co w dobie Internetu, urządzeń mobilnych i innych mediów jest szczególnie ważne dla poprawy zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej.

Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy poprawia się bezpieczeństwo dzieci na stokach a także stwarzane są szanse dla rozwoju sportowych talentów. Projekt przyczynił się do popularyzacji dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury licznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Ogromne podziękowania należą się Nauczycielom – Opiekunom grup świadczących swoją pracę nieodpłatnie oraz Firmie ALBATROS Beata Cichoń, która w formie darowizny pokryła koszt transportu dzieci do stacji narciarskiej w Rzykach. Okazane wsparcie pozwoliło na efektywną i sprawną realizację projektu.

 

,