Projekt Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”

  • Drukuj

WYMIANA KOTŁÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

W 2018 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie  4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 396,00 zł, w tym dofinansowanie europejskie 116 619,81 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu – 118 396,00 zł.

Głównym zakresem projektu jest modernizacja 8 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę 8 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe. W ramach projektu w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy obejmujące tematykę gospodarki niskoemisyjnej, problematykę oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocję proekologicznych, postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.