Projekt „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”


W 2017 r. gmina w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020 zrealizowała projekt pn. „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie Umowy Dotacji Nr D/273/17/21 z dnia 13.10.2017 r.

Zakres projektu obejmował wymianę łącznie 66 szt. kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów na 49 szt. kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi ekoprojektu oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów gazowych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 728 092,00 zł w tym dotacja WFOSiGW - 309 780,26 zł - dotacja PONE – 39,64% i 226 303,34 zł - budżet gminy – 28,96%.