Projekt „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych w Stroniu i w Dąbrówce”

Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uczniowie dwóch szkół podstawowych w Stroniu i Dąbrówce skorzystali z 10 dniowego pobytu w nadmorskich miejscowościach Niechorze i Świnoujście w ramach zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie „Zielonej szkoły”.

Głównym celem zadania była profilaktyka zdrowotna dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Podczas pobytów dzieci korzystały z inhalacji solankowych, kąpieli i spacerów brzegiem morza. Ponadto w programie Zielonych szkół była edukacja ekologiczna, poznawanie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, aktywny wypoczynek.

Łącznie w Zielonych szkołach wzięło udział 77 uczniów  w tym 42 ze Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz 35 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.

Całkowity koszt zadania wyniósł 77 000 zł, w tym dotacja WFOSiGW - 15 400 zł. Różnicę pomiędzy dotacją a całkowitym kosztem pokryli rodzice dzieci.