Kolejna edycja projektu „JUŻ PŁYWAM” w Gminie Stryszów

 • Drukuj

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. przyznano Gminie Stryszów dotację w wysokości 9 600 zł na realizację projektu JUŻ PŁYWAM. 

W tegorocznej edycji wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Łącznie nauką pływania objętych zostanie 75 uczniów. Zakładane rezultaty realizacji projektu obejmują zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez 75 uczniów szkół podstawowych, zmniejszenie wad postawy u uczestników projektu, poprawa cech motorycznych i sprawności fizycznej uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 33 230,00 zł w tym wkład własny gminy wyniesie 23 630,00 zł i obejmuje wkład rodziców uczestników projektu w wysokości 7 500, 00 zł.

Projekt wystartował 13 marca 2017 r. i zakończy się 30 listopada 2017 r.

Zajęcia z instruktorem pod nadzorem ratowników i opiekunów prowadzone są na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Kursy nauki pływania obejmują:

 • Oswojenie ze środowiskiem wodnym;
 • Ćwiczenia wypornościowe, oddechowe, napędowe,
 • Nauczanie pływania stylem grzbietowym (grzbiet),
 • Nauczanie pływania stylem dowolnym (kraul),
 • Nauczanie pływania stylem klasycznym (żabka);
 • Nauczanie pływania stylem motylkowym (delfin);
 • Skoki elementarne,
 • Skoki startowe,
 • Start do pływania na grzbiecie,
 • Nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich;
 • Korygowanie wad postawy,
 • Ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu.

Nieodłącznym elementem zajęć są działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów krytych i otwartych oraz kąpielisk nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. Na zakończenie kursów nauki pływania wszyscy uczestnicy zostaną poddani sprawdzianowi potwierdzającemu opanowanie podstawowych umiejętności pływackich. Nabyte w ten sposób umiejętności przekładać będą się na zachowania uczniów w trakcie pobytu nad zbiornikami wodnymi.

Realizacja projektu wiąże się także popularyzacją zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w kursie będzie okazją do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów. 

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski