JUŻ PŁYWAM - Małopolski Projekt Nauki Pływania

 • Drukuj

Gmina Stryszów zakwalifikowała się do realizacji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Od 14 marca 2016 r. realizowane są zajęcia, dzięki którym uczniowie trzech szkół podstawowych w Stroniu, Dąbrówce i Łękawicy  uczestniczą w kursach nauki pływania. Zajęcia z instruktorem pod nadzorem ratowników i opiekunów prowadzone są na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Łącznie bierze w nich udział 45 dzieci z klas I-IV.

Kursy nauki pływania obejmują:

 • Oswojenie ze środowiskiem wodnym;
 • Ćwiczenia wypornościowe, oddechowe, napędowe,
 • Nauczanie pływania stylem grzbietowym (grzbiet),
 • Nauczanie pływania stylem dowolnym (kraul),
 • Nauczanie pływania stylem klasycznym (żabka);
 • Nauczanie pływania stylem motylkowym (delfin);
 • Skoki elementarne,
 • Skoki startowe,
 • Start do pływania na grzbiecie,
 • Nauczanie nawrotów do wszystkich stylów pływackich;
 • Korygowanie wad postawy,
 • Ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu.

Nieodłącznym elementem zajęć są działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów krytych i otwartych oraz kąpielisk nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. Na zakończenie kursów nauki pływania wszyscy uczestnicy zostaną poddani sprawdzianowi potwierdzającemu opanowanie podstawowych umiejętności pływackich. Nabyte w ten sposób umiejętności przekładać będą się na zachowania uczniów w trakcie pobytu nad zbiornikami wodnymi.

Realizacja projektu wiąże się także popularyzacją zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo w kursie będzie okazją do poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Młodzież zachęcona zostanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na basenie. Sportowa rywalizacja będzie okazją do wyłowienia sportowych talentów. Projekt przyczyni się do integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.

Całkowita wartość projektu w gminie Stryszów wynosi 25 620,00 zł w tym kwota pomocy finansowej Województwa Małopolskiego wynosi 9 000,00 zł. Pozostały wkład finansowy zabezpiecza gmina, szkoły i rodzice dzieci, biorących udział w projekcie.