Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów

  • Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Stryszowskie solary już działają.
W wyjątkowo ekspresowym tempie udało się zrealizować projekt pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów”. Samorząd stryszowski - jako jedyny w powiecie wadowickim – skutecznie aplikował o unijne dotacje na solary i fotowoltaikę - uzyskując na ten cel ponad 740.000 zł. W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"  można było zdobyć środki finansowe na tzw. „czystą energię” z kończącego się w tym roku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak warunkiem otrzymania pieniędzy było wykonanie montażu i rozliczenie projektu w wyjątkowo szybkim tempie, w ciągu ostatnich miesięcy tego roku. Ryzyko się opłaciło - w zakresie projektu zrealizowano prace związane z instalacjami prosumenckimi na budynkach prywatnych, stanowiących własność mieszkańców gminy, którzy po przeprowadzonej rekrutacji i losowaniu zostali zakwalifikowani jako prosumenci. Projekt obejmował wykonanie 50 instalacji kolektorów słonecznych, oraz 15 instalacji fotowoltaicznych.

Ogółem wykonano 65 instalacji prosumenckich, co wydatnie wpływa na oszczędności w zużyciu energii i zmniejszenie emisji pyłów z paliw kopalnianych. Całkowita wartość projektu po rozliczeniu wyniosła  892 496,04 zł w tym dotacja PROW stanowiła 83%. Pozostałą wartość zadania wpłacili prosumenci. Udana aplikacja, krótki okres montażu i sprawne rozliczenie projektu w wymaganym terminie jest imponującym sukcesem stryszowskiej gminy. Urząd nabył również praktyczne doświadczenie, które będzie atutem w następnych konkursach, umożliwiających dofinansowanie tego typu projektów. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii Gmina Stryszów złoży kolejne wnioski aplikacyjne. Zgodnie z Ramowym Planem Działań na lata 2014-2020 pierwszy konkurs został zaplanowany w IV kwartale 2016 r. a kolejne w 2019 r.

Projekt gminy Stryszów pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich, wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Stryszów” znalazł się wśród 121 gmin w kraju, które uzyskały dofinansowanie w ramach w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na liście krajowej opublikowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projekt uplasował się na 73 pozycji listy operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy i zmieścił się w limicie dostępnej pomocy. 

W związku z tym w dniu 13 sierpnia br. gmina Stryszów podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowej operacji.

Zakres projektu obejmuje wykonanie 65 instalacji prosumenckich na budynkach prywatnych, w tym 15 instalacji fotowoltaicznych i 50 kolektorów słonecznych.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy wynosi 967 625,00 zł w tym przyznana kwota pomocy 806 354 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Wykonawcę instalacji prosumenckich na 65 budynkach zakwalifikowanych do projektu.

W dniu 8 września br. podpisano umowę z firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy na kwotę brutto: 892 496,04 zł.

W dniach od 17 do 21 września 2015 r. zostały podpisane umowy z Prosumentami zakwalifikowanymi do projektu.

Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia projektu upływa 16 października 2015 r.