Projekt „Człowiek - najlepsza inwestycja”

„Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszawa, Stryszów, Zembrzyce”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROCEDURA współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  o planach, zamierzeniach i kierunkach działań w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA współpracy partnerskiej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  w realizacji zadań publicznych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA wspierania integracji sektora organizacji pozarządowych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF

PROCEDURA tworzenia partnerstw lokalnych w Gminie Stryszów - do pobrania PDF