Modernizacja istniejącego budynku OSP w Łękawicy poprzez nadbudowę i docieplenie

  • Drukuj

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

W 2013 r. Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn. „Modernizacja istniejącego budynku OSP w Łękawicy poprzez nadbudowę i docieplenie” współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa i rozwój wsi.

Celem operacji było stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego i społecznego mieszkańców oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację budynku OSP w Łękawicy w tym nadbudowę i docieplenie.
Zakres projektu obejmował roboty rozbiórkowe dachu, pokrycie, obróbki, izolację cieplną dachu i stropu poddasza, roboty murowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej termoizolację budynku, roboty elektryczne. tynki wewnętrzne i malowanie.
Całkowita wartość projektu wyniosła 375 289,59 zł, w tym dotacja 100 106,07 zł.