Bursztynowa Biblioteka – ludzie, miejsca i zdarzenia” – wydanie pamiętników Franciszka Lenczowskiego – adiutanta gen. Hallera w 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej

  • Drukuj

 

 

 

„Bursztynowa Biblioteka – ludzie, miejsca i zdarzenia” – wydanie pamiętników Franciszka Lenczowskiego – adiutanta gen. Hallera
w 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej”

 

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Projekt zrealizowany przez Gminę Stryszów w 2015 r. polegał na opracowaniu i wydaniu publikacji promującej dziedzictwo historyczne i kulturowe zatytułowanej „U źródeł naszej wolności – Zapomniany bohater ze Stronia”.  Wspomnienia z życia. Pamiętnik Franciszka Lenczowskiego”. Nowa publikacja wydana w nakładzie 500 egzemplarzy prezentuje niezwykle interesujące i wartościowe dzieło, które przez dziesięciolecia pozostawało  jedynie w maszynopisie – „WSPOMNIENIA Z ŻYCIA” – pamiętnik, który prof. dr Franciszek Lenczowski spisał w latach 1964-1970. Ten pochodzący ze Stronia bohater dwóch wojen światowych, niezłomny patriota, świetny organizator systemu polskiego szkolnictwa, był jednocześnie wnikliwym  historykiem średniowiecza, autorem kilkunastu opracowań naukowych. Łączył w sobie niezwykłą siłę charakteru i oficerską odwagę z sumiennością i wytrwałością sprawnego organizatora. Funkcje jakie sprawował kpt. Franciszek Lenczowski w ramach działalności Rządu RP na uchodźstwie – zwłaszcza na terenie Szkocji, gdzie był odpowiedzialny za całe szkolnictwo średnie, przysporzyły mu ogromnego uznania wśród przełożonych i wychowanków, lecz w nowej rzeczywistości Polski Ludowej stały się przyczyną nieufności, złośliwości i prześladowań czynionych mu przez komunistycznych „inżynierów dusz”. Wydawnictwo niniejsze ma na celu przełamanie wieloletniego zapomnienia o niezwykłych zasługach Naszego bohaterskiego krajana, o którego doniosłej roli i osiągnięciach powinniśmy zawsze pamiętać. Jak możemy przekonać się podczas lektury „WSPOMNIEŃ Z ŻYCIA” ich autor nigdy nie wyrzekł się swych strońskich korzeni i z pasją badał dzieje rodzinnej ziemi, z której los wywiódł go najpierw aż pod biegun północny do Murmańska, a potem aż na „wyspę ostatniej nadziei” do dalekiej Szkocji.

Całkowita wartość projektu wyniosła 38 046,50 zł, w tym dotacja PROW stanowiła kwotę 24 000 zł. W całkowitej wartości projektu został uwzględniony wkład niepieniężny (osobowy) w wysokości 8 384 zł. Zakres obejmował opracowanie i wydruk pamiętników w nakładzie 500 egz.