ENCYKLOPEDIA STRYSZOWA I OKOLIC – historia, atrakcje i szlaki turystyczne

 

 

Projekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Projekt zrealizowany przez Gminę Stryszów w 2015 r. polegał na opracowaniu i wydaniu nowej publikacji promocyjnej prezentującej Gminę Stryszów i okolice. Wydana w nakładzie 500 egzemplarzy publikacja stanowi bogate źródło informacji o gminie i jedną z ważniejszych form promocji regionu, przybliża historię, tradycję oraz dziedzictwo kulturowe regionu w tym gmin należących do LGD Gościniec 4 Żywiołów. Nowe wydawnictwo to bogato ilustrowana mini encyklopedia w formie alfabetycznie ułożonych haseł, zawierająca podstawowe informację związane z Małą Ojczyzną – Gminą Stryszów i Regionami. W wydawnictwie ukazane są ważne wydarzenia, postacie, zabytki i walory kulturowo-krajobrazowe, które warto ocalić od zapomnienia.
Zakres projektu obejmował:

  • opracowanie tekstów do encyklopedii,
  • wykonanie i opracowanie fotografii,
  • zaprojektowanie i wydruk publikacji,
  • promocja nowego wydawnictwa na stronach internetowych i w lokalnej prasie.


Całkowita wartość projektu wyniosła 15 569,90 zł w tym dotacja PROW stanowiła kwotę 12 041,52 zł. W całkowitej wartości projektu został uwzględniony wkład niepieniężny (osobowy) w wysokości 191,90 zł.