Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej

  • Drukuj

 

 

 

 

„Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej”.Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichw ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wsparcie w wysokości 53 840,00 złprzy całkowitej wartości projektu 90 932,66 zł pozwoliło na remont budynku w centrum Stryszowa zajmowanego kiedyś przez urząd pocztowy. Zakres robót remontowo-budowlanych obejmował wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, tynki wewnętrzne i izolacje, wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów oraz remont dachu. Oprócz tych robót w projekcie zaplanowano wyposażenie Gminnego Centrum w sprzęt komputerowy i meble.

Celem projektu pn. „Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej” jest pozyskanie bazy lokalowej na potrzeby GCIT, w której organizacja będzie mogła rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianejinformacji i promocji turystycznej.

Aktualnie na terenie gminy nie ma punktu informacji turystycznej. Funkcję takiego centrum informacji w znacznie okrojonym zakresie pełni Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszowie zs w Stroniu, który dysponuje skromną bazą lokalową, co uniemożliwia rozwinięcie działalności w zakresie szeroko pojętej informacji turystycznej. Uruchomienie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w nowej bazie lokalowej w centrum Stryszowa pozwoli na skuteczną organizację i upowszechnianie informacji turystycznej o regionie
i produktach lokalnychgmin tworzących GOŚCINIEC 4 Żywiołów.

Gmina Stryszów i ościenne samorządy Mucharz i Zembrzyce mogą spodziewać się masowego napływu turystów w następnych latach ze względu na planowane zakończenie budowy zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa. Magia wody i funkcja rekreacyjnasztucznego jeziora przyciągnie amatorów sportów wodnych. Gminne Centrum Informacji Turystycznej będzie kolejną atrakcyjną ofertą dla odwiedzających piękne okolice ziemi stryszowskiej.