Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów

  • Drukuj

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

 

Projekt „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów”                                                                                             

Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn „Budowa budynku zaplecza sportowego klubu LKS ŻAREK przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa
i rozwój wsi.

 

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 673 715,97 zł w tym dotacja PROW 414 169 zł.

 Zakres projektu obejmował budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Zakrzów oraz wyposażenie w podstawowy sprzęt i umeblowanie.

 Budynek jest obiektem parterowym z częściowym poddaszem użytkowym, przykrytym dachem dwuspadowym. Będzie to budynek tradycyjny, dostosowany do krajobrazu podgórskiego i istniejącej zabudowy wsi. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmował:

-        roboty ziemne,

-        roboty fundamentowe,

-        wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

-        wykonanie stropów,

-        wykonanie ścian szczytowych,

-        wykonanie konstrukcji dachu warz z pokryciem,

-        wykonanie sieci branżowych.

 

Głównym celem operacji było stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu i  rekreacji przez mieszkańców gminy Stryszów w szczególności przez dzieci i młodzież.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

-        podniesienia jakości bazy sportowej na terenie gminy;

-        poprawy infrastruktury i urządzeń sportowych na terenie gminy;

-        wzrostu liczby dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiających sport i rekreację ruchową;

-        promocji sportu i rekreacji ruchowej jako aktywnej formy zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku;

-        podniesienia standardu świadczonych usług kulturalnych przez gminę i GOK.