Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów - projekt w trakcie realizacji

  • Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

 

 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Stryszów”

projekt w trakcie realizacji,

- projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,

Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu - 30.06.2013 r.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Stryszów oraz ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Stryszów, Zakrzów i Stronie.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz
z przepompownią wody w Stroniu od stacji PKP do budynku zaplecza o łącznej długości 1305 m oraz sieć kanalizacyjną w Stryszowie  przysiółek Koło Dworu i Nad Piłą o długości 1 092 m.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 987 070,58 zł w tym dotacja PROW stanowi 559 789 zł.