Swego nie znacie – cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym

Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

„Swego nie znacie – cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym”

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn. „Swego nie znacie – cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po gminie Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym”.

 

W wyniku realizacji zadania wydano mapę gminy z informatorem turystyczno-krajoznawczym w nakładzie 3000 egzemplarzy.

 

Jest to przewodnik po ziemi stryszowskiej, eksponujący dziedzictwo kulturowe; zabytkowe kościoły, dwory, najciekawsze kapliczki, figury wotywne, a także regionalne produkty. Turysta odwiedzający „zieloną gminę” ma możliwość wyboru wielu szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych – mapa pozwala dotrzeć do wytwórców produktów regionalnych, obiektów gastronomicznych i noclegowych.

 

Projekt został dofinansowany w wysokości 7 630 zł. w ramach PROW, a całkowita wartość projektu wyniosła 11 445 zł.