Modernizacja sceny i zabezpieczenie zaplecza sanitarnego na potrzeby imprez kulturalnych, społecznych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców LGD Gościniec 4 Żywiołów

Operacja  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Celem projektu był rozwój i wzbogacenie oferty usług kulturalnych dla mieszkańców gminy Stryszów i LGD Gościniec 4 Żywiołów oraz stworzenie warunków do organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych poprzez modernizację sceny i zabezpieczenie zaplecza sanitarnego.

Projekt polegał na modernizacji sceny przenośnej będącej w posiadaniu gminy Stryszów oraz zabezpieczeniu zaplecza sanitarnego na potrzeby organizacji imprez integracyjnych mieszkańców LGD Gościniec 4 Żywiołów.

W ramach projektu zmodernizowano konstrukcję zadaszenia na powierzchni całej sceny oraz dobudowano stalowe elementy podtrzymujące zadaszenie, zakupiono plandekę o powierzchni 74,10 m2 wykonaną z tkaniny plandekowej trudnopalnej. W ramach zabezpieczenia sanitarnego zakupiono 3 szt. toalet przenośnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 19 582,53 zł w tym koszty kwalifikowane wyniosły 16 475,00 zł, dotacja PROW stanowi 80% kosztów kwalifikowanych tj. 13 180,00 zł.