Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to Gmina Stryszów ma dla Ciebie propozycję.

Projekty WUP KrakówW dniu 16 września 2019 r. Wójt Gminy Szymon Duman na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rzecz realizacji projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”.

Celem projektów jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwoju zawodowym.

Dzięki projektom uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,

  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Więcej informacji – do pobrania.

,

 

Ognisko integracyjne dla Seniorów

Ognisko integracyjne SeniorówOgnisko integracyjne dla Seniorów” to projekt, który miał na celu spotkanie i integrację 40 seniorów z Gminy Stryszów. Spotkanie odbyło się 3 września 2019 roku na terenie Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Uczestnicy na miejsce zostali zwiezieni z terenu gminy wynajętą „Ciuchcią”. W czasie spotkania Seniorzy zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami, kiełbasą pieczoną, ciastem oraz napojami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił akordeonista.

Czytaj więcej...

Konserwacja kapliczki wykonana ze środków gminy Stryszów i Województwa Małopolskiego w 2019 r.

Kolejna kapliczka w gminie Stryszów ocalona

Oprócz inwestycji czysto infrastrukturalnych takich jak budowa i remonty dróg, budowa chodników, kanalizacji i innych, Gmina Stryszów dba również o ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przykładem tego jest przeprowadzona w bieżącym roku renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie.

W dniu 2 września 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót przy tej kapliczce, usytuowanej pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”.

Kompleksowa renowacja kapliczki możliwa była dzięki pozyskaniu dotacji w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019 w kwocie 8 000 zł. Konserwacja została przeprowadzona zgodnie z uzgodnionym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Programem Prac Konserwatorskich przez firmę AMAR Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki Maria Marzec z siedzibą w Krakowie, posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Całkowity koszt renowacji wyniósł 24 150 zł.

Logo Kapliczki MałopolskiKapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach.

W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kapliczka wymagała pilnej konserwacji ze względu na naruszenie fundamentu i przechylenie, które groziło przewróceniem obiektu. Przeprowadzone prace pozwoliły na prawidłową stabilizację kapliczki i gwarantują zabezpieczenie przed odchyleniami.

Gmina Stryszów sukcesywnie przeprowadza konserwację najcenniejszych kapliczek. Aktualnie, dzięki współfinansowaniu z konkursu KAPLICZKA, już 8 obiektów poddano renowacji, 3 kapliczki zostały odrestaurowane, dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów prywatnych. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Stryszów, która ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, posiada ogromny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.

,

Wakacyjna akademia odkrywców

„Wakacyjna akademia odkrywców” to projekt, który miał na celu rozbudzenie w dzieciach chęci do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W czasie dwóch wycieczek z oferowanych zajęć skorzystało 33 dzieci. Podczas spaceru po Lanckoronie uczestnicy odwiedzili Izbę Muzealną oraz zapoznali się z lokalną historią. Odwiedziny w „Zagrodzie Ławeczki” zaowocowały aktywnym i kreatywnym spędzeniem czasu wolnego przez dzieci. Celem drugiej wycieczki były odwiedziny w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie, gdzie oprócz poznania historii tego miejsca dzieci poznały tajniki pracy w kuchni inkubatora będąc uczestnikami warsztatów kulinarnych. Pobyt zakończył się degustacją przygotowanej potrawy. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2014-2020”.

 

,

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryszów

 

Dzięki realizacji projektu unijnego pn.. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”, współfinansowanego w ramach podziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), trzy budynki użyteczności publicznej w Gminie Stryszów przeszły kompleksową modernizację energetyczną.

W ramach projektu wykonano docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów grzewczych oraz zastosowano technologie OZE tj. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w ramach robót w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie przebudowano dach i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Czytaj więcej...

Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie


Dzięki złożeniu wniosku w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019, Gmina Stryszów znalazła się wśród beneficjentów, którym Uchwałą nr VIII/86/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO udzielił pomocy finansowej na  prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach.

Pozyskane fundusze w kwocie 8 000 zł pozwolą na renowację kolejnej kapliczki przydrożnej. Tym razem konserwacji poddana zostanie figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. usytuowana pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”. Kapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach. W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Czytaj więcej...

KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

 W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 803/19 dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach konkursu z podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wśród wybranych projektów znalazł się projekt złożony przez Gminę Stryszów pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 750 574,84 zł na terenie gminy Stryszów będzie możliwa wymiana kolejnych kotłów starej generacji tzw. „kopciuchów”. Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 762 086,70 zł.

Zakres projektu obejmuje modernizację 40 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę  pozaklasowych kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe oraz wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w zakresie określonym w wyniku przeprowadzonych ocen energetycznych budynków. Audyty energetyczne zostaną zlecone przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Czytaj więcej...

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

W miesiącu marcu 2019 r. dobiegły końca zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci z gminy Stryszów. 20 godzinne kursy zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Jeżdżę
z głową”, współfinansowanego w kwocie 8 100 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.
Całkowity koszt projektu wyniósł 31 056,70 zł. Gmina ze swojego budżetu dołożyła kwotę 22 956,70 zł, a rodzice dzieci 5 000 zł.

Łącznie projektem objęto 50 dzieci z 5 szkół podstawowych. Projekt zrealizowano w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach i obejmowały m.in.: zapoznanie uczestników kursu ze sprzętem, przedstawienie zasad bezpieczeństwa na stoku, opanowanie podstaw poruszania się na nartach. Dzieciaki podczas każdych zajęć mieli zagwarantowany posiłek regeneracyjny w postaci ciepłej zupy, drożdżówki i herbaty. 

Czytaj więcej...

50 naszych uczniów zostanie narciarzami


Dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w okresie od 25.02.2019 r. do 29.03.2019 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt. pn. „Jeżdżę z głową”.  W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy nauki jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 uczniów tj. 5 grup (po jednej z każdej szkoły), liczących po 10 uczniów. Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w wymiarze 20 zajęć dla każdej z grup, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa. Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 5 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Oprócz zajęć z instruktorem, w projekcie uwzględniono posiłki regeneracyjne dla uczestników kursów obejmujące ciepłą zupę, drożdżówkę i herbatę dla każdego dziecka. Całkowity koszt projektu wynosi 31 056,70 zł, w tym dotacja WM wynosi 8 100,00 zł, 5 000,00 zł pokrywają rodzice dzieci a 22 956,70 zł Gmina Stryszów. Koszt transportu dzieci do stacji narciarskiej w Rzykach zostanie sfinansowany w formie darowizny przez Sponsora prywatnego – Firmę ALBATROS Beata Cichoń, świadczącą usługi przewozowe na terenie gminy.

 

Kapliczki na nowo przemawiają swym pięknem

7 listopada 2018 r. dokonano odbiorów końcowych prac konserwatorskich wykonanych przy dwóch zabytkowych kapliczkach w Gminie Stryszów. Renowacje obejmowały konserwację kamiennego neogotyckiego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła św. Jana Kantego w Stryszowie oraz  kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety, zlokalizowanej przy kaplicy mszalnej w Dąbrówce.

            Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych było możliwe dzięki pozyskanym dotacjom w łącznej kwocie 15 000 zł w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKIE 2018. Całkowity koszt zadań w przypadku kamiennego krzyża wyniósł 26 800 zł
a w przypadku kapliczki z Piętą - 9 300,00 zł.

Czytaj więcej...

Dotacja PONE dla Gminy Stryszów

 

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Stryszów w ramach dofinansowania zadań  realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 241 833,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 483.666,00 zł.

Czytaj więcej...

WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE STRYSZÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

 

Gmina Stryszów realizuje kolejne wymiany kotłów starej generacji w ramach ograniczenia niskiej emisji. Tym razem dzięki dotacji unijnej w miesiącach maj - czerwiec zrealizowano wymianę 8 kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. Zakres projektu pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” obejmował oprócz wymiany urządzeń grzewczych działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wdrożenie systemu kontroli kotłowni objętych projektem.

Czytaj więcej...

Uczniowie podstawówek na Zielonych Szkołach


Jak co roku uczniowie szkół podstawowych w gminie Stryszów mieli okazję skorzystać  z edukacyjnych wyjazdów na „Zielone szkoły”. Tym razem 90 dzieci – uczniów trzech szkół podstawowych w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy wyjechali na 10 dniowe turnusy do Jantaru i Sztutowa, nadmorskich miejscowości o dużych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych. Było to możliwe dzięki realizacji projektu  pn. „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych  w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy”, dofinansowanego w wysokości 18 712,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem wyjazdów była profilaktyka zdrowotna dzieci, podyktowana częstymi chorobami górnych dróg oddechowych uczniów. Całkowita wartość zadania wyniosła 96 560 zł. Różnicę pomiędzy dotacją WFOŚiGW a całkowitą wartości pokryli rodzice dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Czytaj więcej...

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Stryszów

Gmina Stryszów przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Czytaj więcej...

Projekt Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”

WYMIANA KOTŁÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

W 2018 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie  4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 396,00 zł, w tym dofinansowanie europejskie 116 619,81 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu – 118 396,00 zł.

Głównym zakresem projektu jest modernizacja 8 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę 8 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe. W ramach projektu w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy obejmujące tematykę gospodarki niskoemisyjnej, problematykę oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocję proekologicznych, postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Projekt „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”


W 2017 r. gmina w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020 zrealizowała projekt pn. „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie Umowy Dotacji Nr D/273/17/21 z dnia 13.10.2017 r.

Zakres projektu obejmował wymianę łącznie 66 szt. kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów na 49 szt. kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi ekoprojektu oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów gazowych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 728 092,00 zł w tym dotacja WFOSiGW - 309 780,26 zł - dotacja PONE – 39,64% i 226 303,34 zł - budżet gminy – 28,96%.

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

Aktualizacja 28.05.2019 r.:

W związku z brakiem prawa do dysponowania gruntem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce", przedmiotowy projekt nie zostanie zrealizowany. Działki, na których zaplanowano realizację projektu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

CENTRUM REKREACJI GRODZISKO - PREZENTACJA

 

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

Gmina Stryszów znalazła się wśród 27 Projektodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Projekt gminy Stryszów pn. „Budowa Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce”  uzyskał 78,38% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na piątym miejscu listy rankingowej. Pozyskana dotacja w kwocie 5 083 961,03 zł pozwoli na stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie dla potrzeb związanych z obsługą ruchu turystycznego nad akwenem wodnym. Efektem końcowym będzie nowo powstały, ogólnodostępny kompleks rekreacyjny GRODZISKO w miejscowości Dąbrówka o pow. 3,22 ha, obejmujący 4 strefy rekreacyjne:

  • Strefę 1 - Budynek główny/wielofunkcyjny i plac z fontanną,
  • Strefę 2 - Plażę trawiastą i pole piknikowe,
  • Strefę 3 - Plażę trawiastą,
  • Strefę 4 - Marinę, pomost oraz plażę piaszczystą,

Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce - koncepcja zagospodarowania - pobierz PDF

W budynku wielofunkcyjnym zlokalizowane będą: punkt informacji turystycznej, świetlica sportowa, fandolandia, pomieszczenia usługowe, kawiarniano-restauracyjne, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 837 500,83 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 7 531 794,20 zł.

Według wstępnych założeń projekt ma być zrealizowany do czerwca 2020 r.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania – do pobrania

http://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-3--zagospodarowanie-rekreacyjne-i-turystyczne-otoczenia-zbiornikow-wodnych---rpmp-06-03-03-iz-00-12-098-16/wybor-projektow-do-dofinansowania/Lista_wynikow_6-3-3_06122017.pdf

Stryszów, 07.12.2017 r.

Kolejne środki unijne dla gminy Stryszów

Gmina Stryszów pozyskała kolejne środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt gminy złożony w ramach działania 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na pierwszym miejscu listy rankingowej. W subregionie Małopolska Zachodnia tylko 3 projekty otrzymały dofinansowanie.

Pozyskana dotacja w kwocie 5 892 493,82 zł pozwoli na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 997 279,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 6 932 345,69 zł.

 

Czytaj więcej...

Tu na razie jest Grodzisko, ale będzie Kompleks Rekreacyjny!

Aktualizacja 28.05.2019 r.:

W dniu 18 maja 2019 r. została rozwiązana Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury". W związku z tym projekt nie będzie realizowany.

W dniu 20 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 38 projektów do dofinansowania na mocy uchwały nr 985/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM.

Wśród 10 projektów wybranych w całym w subregionie Małopolska Zachodnia na drugiej pozycji listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Stryszów pn.: ”Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury”.


Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu rekreacyjnego na działce gminnej nr 648/86 w m. Dąbrówka w bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego zabytkowego Dworu na Grodzisku. Zakres projektu obejmuje  plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową, boisko do gry w kosza, skate-park, miejsca postojowe  dla samochodów i rowerów, stoły rekreacyjne do gier planszowych, ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni, montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze itp.) monitoring i ogrodzenie. Zaprojektowany kompleks będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi 1 359 806,56 zł w tym przyznane dofinansowanie w ramach RPO 699 756,40 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano w listopadzie 2018 r.
Do pobrania - lista projektów wybranych do dofinansowania

Kolejna edycja projektu „JUŻ PŁYWAM” w Gminie Stryszów

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. przyznano Gminie Stryszów dotację w wysokości 9 600 zł na realizację projektu JUŻ PŁYWAM. 

W tegorocznej edycji wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Łącznie nauką pływania objętych zostanie 75 uczniów. Zakładane rezultaty realizacji projektu obejmują zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez 75 uczniów szkół podstawowych, zmniejszenie wad postawy u uczestników projektu, poprawa cech motorycznych i sprawności fizycznej uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 33 230,00 zł w tym wkład własny gminy wyniesie 23 630,00 zł i obejmuje wkład rodziców uczestników projektu w wysokości 7 500, 00 zł.

Czytaj więcej...

Termomodernizacja obiektów publicznych

Środki unijne dla Stryszowa – Termomodernizacja obiektów publicznych   W dniu 28 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach  działania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W zorganizowanym naborze złożonych zostało łącznie 121 wniosków, z czego 74 projektów uzyskało dofinansowanie  modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Gmina Stryszów znalazła się wśród 16 projektodawców z Małopolski Zachodniej, którym przyznano dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą  Nr 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. projekt gminy Stryszów pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i uzyskał jedną z najwyższych ocen - 96,15% tj. 50 pkt., co dało gminie drugą pozycję w Subregionie Małopolska Zachodnia. Całkowity koszt projektu wynosi 2 916 199,84 zł, w tym przyznana dotacja 1 100 827,36 zł. W zakresie projektu przewidziano kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków użyteczności energetycznej prowadzącą do poprawy ich efektywności energetycznej, w tym obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Projektem objęto budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie oraz budynki placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz budynek Gimnazjum w Zakrzowie, będący w trakcie przekształcania w Szkołę Podstawową w Zakrzowie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych i zastosowanie technologii OZE tj. instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w zakresie prac w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie zaplanowano przebudowę dachu i budowę windy dla niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się w 2018 r. 
Do pobrania – Lista projektów wybranych do dofinansowania

JUŻ PŁYWAM - Małopolski Projekt Nauki Pływania

Gmina Stryszów zakwalifikowała się do realizacji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Od 14 marca 2016 r. realizowane są zajęcia, dzięki którym uczniowie trzech szkół podstawowych w Stroniu, Dąbrówce i Łękawicy  uczestniczą w kursach nauki pływania. Zajęcia z instruktorem pod nadzorem ratowników i opiekunów prowadzone są na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Łącznie bierze w nich udział 45 dzieci z klas I-IV.

Czytaj więcej...