Konserwacja kapliczki wykonana ze środków gminy Stryszów i Województwa Małopolskiego w 2020 r.

Kolejna kapliczka w gminie Stryszów wypiękniała

Gmina Stryszów może poszczycić się wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, jakim są przydrożne kapliczki i figury wotywne. Jest ich  ponad 70 na tym terenie i tworzą one swoiste muzeum „bez murów” nazwane EKOMUZEUM STRYSZÓW. Gmina sukcesywnie dzięki pozyskiwanym funduszom przeprowadza renowacje kapliczek, mające na celu przywrócenie im dawnej świetności oraz ocalenie od całkowitego zniszczenia.

W 2020 r. dzięki dotacji Województwa Małopolskiego przyznanej w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2020, odrestaurowano Figurę kamienną Matki Boskiej Różańcowej w Zakrzowie.

Logo Małopolski

Odnowiona kapliczka usytuowana jest w północnej części wsi Zakrzów, w przysiółku „Za Działem”, na dawnym szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szlak pielgrzymkowy wiodący z wiosek gmin Stryszów, Budzów i Zembrzyce był ważnym elementem tutejszej tradycji ludowej. W okresie letnim, uroczystości Wniebowzięcia NMP czy Wielkiego Tygodnia szlakiem pielgrzymkowym przez gminę Stryszów zmierzały tłumy pielgrzymów. Liczne przydrożne kapliczki wskazywały drogę utrudzonym pielgrzymom, miejsce odpoczynku i wytchnienia, kierunek drogi.

Logo Kapliczki Małopolski

Jest to figura kamienna, polichromowana, ludowa. Przedstawia postać Matki Boskiej stojącej na skale. Maria odziana w suknie i płaszcz, z rękoma złożonymi na piersiach. Na lewym przedramieniu ma zawieszony różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach. Ustawiona jest na dwustopniowym, uskokowym i ogzymsowanym postumencie. Wykonana z piaskowca kapliczka zwrócona jest frontem do drogi, w kierunku południowym.

W ramach prac renowacyjnych przy kapliczce wykonano konserwację piaskowca i metalowego daszku, w tym przeprowadzono zabiegi oczyszczenia i wzmocnienia struktury kamienia, hydrofobizację oraz zrekonstruowano napis. Co ciekawe, w trakcie prac konserwatorskich zostało odkryte prawdziwe datowanie figury wskazujące na 1835 rok a nie 1935 r. jak wskazywały zapisy Gminnej Ewidencji Zabytków. Okazało się więc że figura jest starsza o 100 lat niż wskazywały na to posiadane przez gminę dokumenty.

Prace konserwatorskie prowadzone były przez Konserwatora Dzieł Sztuki Pana Wojciecha Kurdziela. Całkowity koszt zadania wyniósł 11 844,40 zł w tym dotacja Województwa Małopolskiego stanowiła kwotę 6 500 zł.

Na dzień dzisiejszy dzięki współfinansowaniu z konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI renowacji poddano już 10 obiektów, natomiast 3 kapliczki zostały odrestaurowane, dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów prywatnych.

Takie działania mają kluczowe znaczenie dla ochrony oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Stryszów, która ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, posiada ogromny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.

,

Gotujemy bez "E"

W imieniu Stowarzyszenia Razem dla Gminy Stryszów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie "Gotujemy bez "E"", organizowanego w ramach projektu pn. Festiwal św. Franciszka w Gminie Stryszów.

Stowarzyszenie Razem dla Gminy Stryszów zostało założone w lipcu br. - które ma na celu działanie na rzecz całej wspólnoty gminy Stryszów, realizując różne przedsięwzięcia od inwestycyjnych po edukacyjne, uwzględniając przy tym rozwój wszystkich miejscowości.

W ramach konkursu należy przygotować potrawę, która wykorzystuje potencjał naszego regionu, oparta jest na lokalnych produktach i wykorzystać w niej zasadę zero waste (gotowanie bez odpadków). Z przygotowania potrawy należy wykonać fotorelację (maksymalnie 6 zdjęć i krótki opis wykonywanej potrawy razem z przepisem) i przesłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Państwa zgłoszenia czekamy do 10.12.2020. (rozstrzygnięcie konkursu i jego wyniki zostaną ogłoszone 11.12.2020).

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody!

Załączniki

Plakat dotyczący powyższego konkursu

Rewitalizacja terenów zielonych przy szkole podstawowej im. rtm Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” organizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Zadanie zakłada rewitalizację istniejących terenów zielonych przylegających do boiska sportowego Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie. Teren ten wykorzystywany był do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez kulturalnych szkoły. Zadanie obejmować będzie wyrównanie terenu - przygotowanie podłoża pod zasianie trawnika oraz nasadzenie drzew i krzewów. Założeniem projektu jest nasadzenie głównie drzew i krzewów miododajnych, takich jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, klon zwyczajny, tawuła oraz jaśminowiec. Rewitalizacja terenu zielonego przylegającego z jednej strony do wielofunkcyjnego, otwartego boiska sportowego a z drugiej strony do nowoczesnego placu zabaw, połączy te dwa kompleksy i stworzy kompleksowe miejsce do spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Stryszów. 

Koszt kwalifikowany zadania 20 057,00 zł kwota dotacji 10529,00 zł.

Tablica informacyjna o projekcie rewitalizacja

 

Treść z plakatu wfosigw wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w krakowie
REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZAKRZOWIE
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
koszt kwalifikowany zadania 20057,00 zł kwota dotacji 10529,00 zł 
finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce

"Gmina Stryszów i Dzieci pokonują śmieci! - edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych gminy Stryszów"

W dniach 21-24.09.2020 w pięciu szkołach podstawowych oraz pięciu oddziałach przedszkolnych gminy Stryszów realizowany był projekt edukacji ekologicznej pn. „Gmina Stryszów i dzieci pokonują śmieci! – edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych gminy Stryszów. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.

Celem projektu było zbudowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryszów. W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość.. będzie bardziej ekologiczna”, powoduje to kształtowanie od najmłodszych lat proekologicznych nawyków w życiu codziennym. Ponadto, co pokazuje ilość prac konkursowych w konkursie Mistrz Recyklingu dzieci z łatwością odnalazły inspirację do tworzenia z materiałów segregowanych nowych form plastycznych, co zaowocowało powstaniem 279 „nowych” zabawek.

Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

koszt kwalifikowany zadania 41 200,00 zł dofinansowanie 25 320,00 zł

Tablica informacyjna o projekcie edykacyjnym

Treść z plakatu: wfosigw wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w krakowie

ZADANIE PN. GMINA STRYSZÓW I DZIECI POKONUJĄ ŚMIECI ! - EDUKACJA EKOLOGICZNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY STRYSZÓW. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZAKRZOWIE

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

koszt kwalifikowany zadania 41 200,00 zł kwota dotacji 25 320,00 zł

Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych w Zakrzowie

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, w 2020 r. Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn. „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości Zakrzów”.

 „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości Zakrzów”

Całkowita wartość zadania po rozliczeniu wyniosła 168 575,69 zł, w tym dotacja MIRS to kwota 117 000,00 zł.

W dniu 7 października 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska w którym uczestniczyli m.in. Senator Andrzeja Pająk, I Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Radny Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuta Kawa, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica.. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskali wielofunkcyjny obiekt rekreacyjny o pow. 924,00 m2 z nawierzchnią syntetyczną, poliuretanową, umożliwiającą grę w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Zgodnie z wytycznymi programu boisko ma być ogólnodostępne i bezpłatne przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia zakończenia zadania.

Zakres wykonanych prac remontowo-budowlanych obejmował:

 • demontaż i utylizację istniejących elementów starego wyposażenia,

 • montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części nie podlegającej modernizacji,

 • czyszczenie nawierzchni boiska,

 • impregnacja nawierzchni asfaltobetonowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta,

 • wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,

 • malowanie linii boiskowych,

 • montaż wyposażenia sportowego tj: 1 kpl bramek do piłki ręcznej, 1 kpl wyposażenia do siatkówki, 2 kpl wyposażenia do koszykówki,

W wyniku przeprowadzonych robót na boisku powstały następujące pola gier zespołowych:

 • Boisko do piłki ręcznej 19x40m

 • Boisko do koszykówki 20x15m 2szt.

 • Boisko do siatkówki 18x9m

Dodatkowo w ramach projektu wykonano:

 • zakup i montaż małej architektury tj. 2 szt. ławek betonowych bez oparcia o dł. 210 cm, 1 szt. kosz parkowy.

 • zakup i montaż w miejscu realizacji tablicy informacyjnej o wymiarach 60x80cm (zgodnych z § 6 Umowy), wykonanej z blachy na konstrukcji stalowej, mocowanej do istniejącego słupa.

Dzięki realizacji projektu zwiększono funkcjonalność istniejącego boiska o nowe aktywności - koszykówkę i siatkówkę. Zapewniono pełne udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy, zwiększając tym samym ofertę aktywnego wypoczynku i rekreacji w gminie. Ponadto przeprowadzone prace remontowo-budowlane wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa użytkowników boiska, jak również podniesienie walorów użytkowych i estetycznych.

,

Wyniki konkursu Mistrz Recyklingu i Eko Star.

Wyniki konkursu Mistrz Recyklingu

Kategoria – przedszkole

1 miejsce – Jakub Spyrka (114 punktów) Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Łękawicy

2 miejsce – Blanka Zawiła (107 punktów) Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Zakrzowie

3 miejsce – Damian Chmielarz (103 punkty) Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Zakrzowie

Wyróżnienia:

Natan Raczak (101 punktów) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stryszowie

Oliwier Kuchta (100 punktów) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stryszowie

Kategoria klasy 1-3

1 miejsce Faustyna Łypik (123 punkty) Zespół Szkolno Przedszkolny w Stroniu

1 miejsce Maja Granat (123 punkty) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

2 miejsce – Patrycja Ryłko (119 punktów) Zespół Szkolno Przedszkolny w Stroniu

Wyróżnienia:

Oliwia Moskała (114 punktów) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Aleksander Matonóg (112 punktów) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Sylwia Basik (108 punktów) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Patrycja Goryl (103 punkty) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Julia Kumorowska (102 punkty) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Aleksandra Kowalczyk (100 punktów) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

Kategoria klasy 4-6

1 Miejsce – Patryk Nowak (106 punktów) Szkoła Podstawowa w Zakrzowie

2 Miejsce – Karina Adamczyk (105 punktów) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

3 Miejsce – Igor Łabędź (101 punktów) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stryszowie

Wyróżnienia:

Julia Zawiła (97 punktów) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Zuzanna Bogunia (95 punktów) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Karol Skwarek (94 punkty) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Kategoria klasy 7-8

1 Miejsce Szymon Wdowik (107 punktów) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

2 Miejsce Amelia Krynicka (106 punktów) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

3 Miejsce Otylia Kowalczyk (88 punktów) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Wyróżnienie

Gabriela Stawowy (86 punktów) Szkoła Podstawowa w Łękawicy

Wyniki konkursu Eko Star

Tytuł Eko Star : (33 punkty) Zespół nr 4 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce: J. Maciaś, N. Piętoń, N.Kowalczyk, E.Piętoń

Wyróżnienie: (31 punktów) Zespół nr 1 Szkoła Podstawowa w Zakrzowie: A.Kowalczyk, W. Goryl, M.Ciaputa, N.Lempart.

E-usługi w Urzędzie Gminy w Stryszowie

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

W dniu 13 lipca 2020 r. gmina Stryszów podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”.

Projekt dzięki uzyskaniu wysokiej punktacji został dofinansowany w ramach podziałania 2.1.1. Elektroniczna Administracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przyznana w ramach projektu dotacja wynosi 899 583,76 zł przy całkowitej wartości inwestycji 1 223 255,92 zł.

Projekt polega na wdrożeniu i uruchomieniu eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej dla klientów Urzędu Gminy Stryszów oraz usług wewnątrzadministracyjnych. W ramach projektu zostaną zmodernizowane istniejące w urzędzie programy dziedzinowe (ewidencja ludności, podatki, kadry i płace, majątek trwały, płatności masowe, fakturowanie) oraz wdrożone zostaną nowe systemy m.in:

 • Portal - ePOP-KPO z informatorem SMS i Aplikacją Mobilną - zakup  i wdrożenie tzw. „front-office” czyli Elektronicznej Platformy Obywatela i Przedsiębiorcy. Zadaniem tej platformy internetowej, działającej w technologii „chmury obliczeniowej”, będzie zapewnienie elektronicznej komunikacji Urzędu z mieszkańcami, przedsiębiorcami i wszystkimi organizacjami społecznymi lub pozarządowymi. Każdy będzie mógł założyć na nim swoje konto (tzw. „profil interesanta”) i korzystać z dostępu do e-usług uruchomionych w ramach projektu. Logowanie do EPOP będzie odbywało się za pośrednictwem Profilu Zaufanego lub unikalnego loginu i hasła.
 • EZD – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,
 • e-VAT,
 • Opłaty i gospodarka nieruchomościami,
 • Podatek od środków transportowych,
 • Koncesje na alkohol,
 • Zajęcie pasa drogowego,
 • Aplikacja e-Rada – kompleksowa aplikacja wspomagająca pracę Rady Gminy, wspomagająca przygotowanie oraz dystrybucję elektroniczną materiałów dla Radnych - przygotowywanie posiedzeń Rady, - zarządzanie kontaktami, - drukowanie materiałów sesyjnych, - elektroniczna dystrybucja materiałów, - obsługa komunikacji w Radzie, - przeprowadzanie posiedzeń Rady, - obsługa głosowań, - montaż, instalacja, uruchomienie systemu, obsługa streamingu.

Finalnie powstanie zintegrowany, spójny system do świadczenia eUsług. Celem uruchomienia tych eUsług jest umożliwienie w sposób całkowicie elektroniczny, zdalny, mobilny i automatyczny załatwianie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych wraz z dokonaniem płatności.

Ponadto w zakresie projektu przewidziano doposażenie serwerowni i stanowisk pracowniczych celem dostosowania ich do nowych funkcjonalności.

Dodatkowymi elementami projektu są Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wg. Rozporządzenia Krajowe Ramy Interoperacyjności oraz szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W dniu 1 czerwca 2020 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została podpisana umowa z firmą TECH KONCEPT Bogdan Hełmiński z siedzibą ul. Marcelińska 61/1, 60-354 Poznań na kwotę 24 477,00 złotych brutto. Zadaniem Inżyniera jest kompleksowa koordynacja projektu, opracowanie dokumentacji przetargowych, nadzór i monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowanie i doposażenie serwerowni.

Termin zakończenia projektu zgodnie z umową upływa 30.06.2021 r.

Tablica informacyjna - e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów

 

Treść z tablicy

Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów"
Cel projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Gminę Stryszów oraz rozwój elektronicznej administracji w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia e - usług.
Beneficjent: Gmina Stryszów
MAŁOPOLSKA www.mapadotacji.gov.pl

Podsumowanie projektu wymiany kotłów w ramach projektu unijnego

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji.

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się już drugie w ramach projektu spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy Stryszów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i działań proekologicznych. Oprócz spotkań edukacyjnych w ramach działań podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców opracowane i wydrukowane zostały ulotki o tematyce antysmogowej, które zostały rozprowadzone wśród mieszkańców gminy.

Zorganizowane spotkanie poprowadził specjalnie zaproszony przez Wójta Gminy specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej Pan Filip Szatanik. Mieszkańcom przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej, kontroli palenisk w gminie, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Omówione zostały tematy w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, szkodliwości smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. W spotkaniu wzięło udział 38 mieszkańców gminy.

Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej przedstawił Gminny Ekodoradca Pan Mateusz Bródka, który podsumował projekt i przypomniał o obowiązkach wynikających z podpisanych umów dotacji na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizację budynków.

Działania edukacyjne były ostatnim etapem realizacji projektu, którego efektem końcowym jest wymiana 40 „kopciuchów” na nowe kondensacyjne kotły gazowe oraz docieplenie 7 budynków mieszkalnych.

Rezultatem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza obejmująca redukcję emisji pyłów PM10 o i PM2,5 oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity koszt projektu bez udziału mieszkańców wyniósł 762 086,70 zł, w tym dotacja w ramach RPO WM stanowi kwotę 750 574,84 zł.

Aktualnie trwa realizacja kolejnego projektu wymiany kotłów starej generacji, tym razem na kotły spełniające wymogi EKOPROJEKTU, wykorzystujące biomasę i ekogroszek. Projekt jest również współfinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 tylko z innego podziałania tj. 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe). Dotacja w projekcie wynosi 184 453,21 zł, przy całkowitej wartości 187 300,35 zł. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia zostanie wymienione w gminie kolejne 20 „kopciuchów”.

,

Kontynuacja projektów wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie Stryszów

Logo Uni Europejskiej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Oprócz niedawno rozbudowanej zbiorczej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Stryszowie, współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Gmina Stryszów realizuje kolejny projekt wodociągowo-kanalizacyjny, zmierzający do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

W dniu 26 sierpnia 2020 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego podpisana została umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 104 740 zł w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Całkowity koszt projektu oszacowano na 2 186 555,48 zł. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 30.06.2021 r.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Stryszów, zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1798,5 m tj. do obiektu Harcówki w Stryszowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 220 m), oraz do Ośrodka Wypoczynkowego CARITAS w Zakrzowie (sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1578,5 m). Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej sprowadzającego ścieki do rozbudowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie. Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowana sieć wodociągowa w Leśnicy o długości 186 m.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie liczba budynków objętych system kanalizacyjnym i wodociągowym na terenie gminy.

Obecnie ścieki z ośrodków wypoczynkowych Harcówka i Caritas gromadzone są w okresowo opróżnianych zbiornikach. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych umożliwiających podłączenie nowych budynków w tym dwóch dużych ośrodków wypoczynkowych jest niezbędna z uwagi na prognozowany wzrost strumienia ścieków wraz ze zmianą zaludnienia i wzrostem ruchu turystycznego w gminie w związku z nową atrakcją turystyczną jaką stało się Jezioro Mucharskie. Obecne niedobory systemu ściekowego potencjalnie narażają Jezioro Mucharskie i gminę Stryszów na znaczne zanieczyszczenie wód, powodując ich zły stan jakości, negatywne skutki ekologiczne i społeczne związane ze spadkiem bioróżnorodności oraz utratą walorów estetycznych.

Tablica informacyjna Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Treść z tablicy: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa" pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica", mająca na celu rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Stryszów, zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych, z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

GMINA STRYSZÓW www.stryszow.pl

Działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców gminy

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, Gmina Stryszów realizuje kolejny projekt wymiany kotłów pn. „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe”.  

Dotacja przyznana gminie w ramach Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekt wynosi 184 453,21 zł, przy całkowitej wartości projektu 187 300,35 zł. Wkład własny gminy stanowi niewielką kwotę 2 847,14 zł.

Zakres projektu obejmuje wymianę 20 „kopciuchów” na kotły ekologiczne spełniające wymogi EKOPROJEKTU wykorzystujące paliwa stałe (ekogroszek lub biomasę).

Obowiązkowym elementem projektu są działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców gminy z zakresu edukacji ekologicznej oraz zorganizowanie systemu kontroli urządzeń grzewczych objętych projektem. W tym celu dniu 27.08.2020 r. zorganizowano spotkanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców i uczestników projektu, na którym podpisano 15 umów o dotację. Aktualnie trwa ocena energetyczna kolejnych budynków objętych projektem, po której nastąpi podpisanie kolejnych umów z mieszkańcami.

Spotkanie edukacyjne poprowadził Specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej - Ekodoradca Pan Mateusz Bródka, który przedstawił prezentacje multimedialne o tematyce antysmogowej. Wśród poruszonych tematów była problematyka oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, działań antysmogowych, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocja proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Uczestnicy projektu skorzystają z dofinansowania do nowych urządzeń grzewczych, które będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy kotła wyznaczonej w Audycie energetycznym. Maksymalna wielkość dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła nie może przekroczyć 8 tys. zł/kocioł i 1 tys. zł na modernizację instalacji wewnętrznych. Przedmiotowy projekt nie obejmuje dofinansowania termomodernizacji budynków. W przypadku wskazania w ocenie energetycznej konieczności docieplenia budynku, mieszkaniec będzie musiał wykonać go na własny koszt.

Termin realizacji projektu upływa 30.11.2020 r.

Tablica informacyjna „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe

Tablica zawierająca treści: Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Wymiana kotłów starej generacji w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły ekologiczne wykorzystujące paliwa stałe", Cel projektu: Poprawa jakości powietrza w Gminie Stryszów poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania mieszkań indywidualnych. Beneficjent: Gmina Stryszów M MAŁOPOLSKA www.mapadotacji.gov.pl 

,

Mały Strażak

Gmina Stryszów również otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie "Mały Strażak". W ramach tego zadania zakupione zostały dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Stryszów nowoczesne zestawy szkoleniowe BLS/AED z defibrylatorem treningowym. Wartość zadania wyniosła 7184,43 zł z czego dotacja z WFOŚiGW w Krakowie to 3592,21 zł

Wspieranie jednostek OSP, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska są ważnym elementem działań Gminy Stryszów. Wierzymy, że pozyskany sprzęt przyczyni się do zwiększenia gotowości bojowej jednostek OSP oraz rozwijania pasji młodzieży działających w MDP.

Tablica informacyjna

Treść z plakatu: 

WFOSIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie

ZAKUP ZESTAWÓW SZKOLENIOWYCH BLSIAED DO NAUKI KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH W GMINIE STRYSZÓW

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie koszt kwalifikowany zadania: 7 184,00 zł kwota dotacji: 3 592,00 zł finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce

Bezpieczny Strażak

W poniedziałek 24 sierpnia 2020 odbyło się przekazanie lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 3,5t dla jednostki OSP Stryszów, zakupionego w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak. Wartość zadania wyniosła 60 000,00 zł z czego dotacja z WFOŚiGW w Krakowie to 30000,00 zł. 

Tablica informacyjna

Treść plakatu: WFOSIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO - RATOWNICZEGODO 3,5 T DLA JEDNOSTKI OSP STRYSZÓW
Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie koszt kwalifikowany zadania: 60 000,00 zł kwota dotacji: 30 000,00 zł finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce

Otwarcie nowopowstałego obiektu rozbudowanej zbiorczej oczyszczalni ścieków

Projekt pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie” obejmował swoim zakresem rozbudowę zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie i do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Drugi zakres związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej jest w trakcie realizacji.

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zwiększenie przepustowości istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie do 1000m3/dobę oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1,8 km.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie wskaźnik skanalizowania gminy oraz liczba budynków objętych system kanalizacyjnym na terenie gminy. W dalszej perspektywie doprowadzi to do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stryszów i zwiększenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie odprowadzania
i oczyszczania nieczystości ciekłych.

Do tej pory całkowite koszty realizacji projektu wyniosły 11 594 862,56 zł, w tym roboty budowlano-instalacyjne wykonane przez firmę PBI „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej pochłonęły kwotę 11 084 087,81 zł.

Zakończenie całego zakresu projektu planowane jest w miesiącu październiku 2020 r.

,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Radość dzieci jest bezcenna –w dniu 25 czerwca 2020 r. w sposób uroczysty otwarto dwa w pełni profesjonale place zabaw w Stroniu i w Zakrzowie, wybudowane w ramach projektu pn. „ZABAWA POD CHMURKĄ” – Stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów.

 Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - podziałanie „Wsparcie we wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Operacja jest elementem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościniec 4 Żywiołów z zakresu przedsięwzięcia II.I.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez jst i NGO.

Uroczystego otwarcia obiektów, w obecności szczęśliwych dzieci i ich opiekunów dokonali Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman, Poseł Filip Kaczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, Starosta Eugeniusz Kurdas, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów Renata Bukowska, Przewodnicząca Rady Gminy Magdalena Adamczyk, radni Gminy Stryszów a także dyrektorzy placówek oświatowych.

Wybudowana infrastruktura rekreacyjna jest ‼️W PEŁNI DOSTĘPNA dla wszystkich mieszkańców gminy, obiekty są monitorowane i oświetlone. W kolejnym roku wykonamy podobne obiekty w Łękawicy, Stryszowie i Dąbrówce - wszystko po ty, by nasze dzieci mogły w bezpieczny sposób spędzać czas z rówieśnikami – mówi Wójt Gminy Szymon Duman.

Kwota wykorzystanej dotacji PROW wynosi 158 925,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 273 285,09 zł.

Celem operacjibyłrozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
i kulturalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stryszów oraz obszaru LGD G4Ż.

Wykonawcą robót była firma APIS Polska sp. z o.o., z Jarosławia, wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Szczegółowy zakres projektu obejmował:

1) Utwardzenie terenu - oczyszczenie, przygotowanie terenu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.

2) Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w urządzenia do zabawy (zestawy zabawowe, huśtawki podwójne i ważki, piaskownice, bujaki, karuzele, domki, linaria itp.)

3) Dostawa i montaż elementów małej architektury towarzyszącej (ławeczki, kosze, stoliki, stojaki rowerowe).

4) Montaż ekologicznego oświetlenia – łącznie 4 lampy ledowe.

5) Montaż monitoringu.

Otwarcie placu zabaw w Sroniu

Otwarcie placu zabaw w Zakrzowie

Rodzinny EKOpiknik w gminie Stryszów

Gmina Stryszów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2017 realizuje operację pn." Rodzinny EKOpiknik w gminie Stryszów" - organizacja ekologiczno-edukacyjnej imprezy plenerowej dla mieszkańców gminy. Operacja realizowana będzie w okresie 01.06.2020-30.09.2020 r. Celem operacji jest edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Stryszów podczas imprezy plenerowej. Podczas EKOpikniku zostaną zorganizowane m.in. konkursy ekologiczne z nagrodami, stoiska z ekologiczną żywnością, recyklingu, plastyczno-ekologiczne, edukacyjne stoisko konsultacyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Wszystkie te działania wpłyną na promocję ekologicznych rozwiązań w tym racjonalnej gospodarki odpadami, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii.

Bużdżet operacji 29 268,00 zł

Kwota dofinansowania 24 600,00 zł

Gmina Stryszów zachęca i informuje o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW  wszelkie informacje znajdują się na portalu internetowym: http://ksow.pl.

Projekt „ZABAWA POD CHMURKĄ”

Loga: Unia Europejska, LGD 4 Żywiołów, MaŁopolska, Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt „ZABAWA POD CHMURKĄ”Stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów

Zgodnie z Umową o przyznanie pomocy nr 01333-6935-UM0611214/19 z dnia 14 listopada 2019 r. Gmina Stryszów realizuje projekt pn. „ZABAWA POD CHMURKĄ”Stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów, współfinansowany w ramach podziałania „Wsparcie we wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” i działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kwota przyznanej dotacji PROW wynosi 158 925,00 zł i będzie wydatkowana w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościniec 4 Żywiołów z zakresu przedsięwzięcia II.I.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez jst
i NGO.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stryszów oraz obszaru LGD G4Ż poprzez budowę 2 ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów.

Całkowity koszt inwestycji po przetargu wynosi 282 115,79 zł. Termin zakończenia projektu zaplanowano na 30.06.2020 r.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

1) Utwardzenie terenu - oczyszczenie, przygotowanie terenu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.

W ramach prac zostanie wykonane:

- niwelacja terenu, zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne.

- ułożenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne

- wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologią wykonania.

2) Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw w urządzenia do zabawy (zestawy zabawowe, huśtawki podwójne i ważki, piaskownice, bujaki, karuzele, domki, linaria itp.)

3) Dostawa i montaż elementów małej architektury towarzyszącej (ławeczki, kosze, stoliki, stojaki rowerowe).

4) Montaż ekologicznego oświetlenia – łącznie 4 lampy ledowe.

5) Montaż monitoringu - Zadanie obejmuje montaż systemu monitorującego na każdym z projektowanych placów zabaw w tym kamer, rejestratora, osprzętu i punktu dostępu.

Wybudowana infrastruktura rekreacyjna będzie w pełni dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy oraz turystów. Powstałe place zabaw będą wykorzystywane podczas imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w gminie Stryszów. Dzięki budowie 2 placów zabaw w gminie zostanie stworzona oferta wypoczynku, rekreacji i zabawy dla mieszkańców, co z kolei wpłynie na lepszą integrację lokalnej społeczności i poprawę jakości życia.

W ramach kosztów pośrednich w projekcie realizowane są działania związane z kompleksowym zarządzaniem projektem w tym działania informacyjno-promocyjne.

Tablica informująca o projekcie

Projekt „Zdalna Szkoła” w naszej gminie

Loga sponsorów - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Cyfrowa Polska, Unia Europejska

Laptopy zakupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła” już do nas dotarły

Gmina Stryszów złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów. W wyniku tego zakupione zostały aż 33 komputery dla dzieci.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe, jednak już niedługo ulegnie to zmianie.

Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman wraz z 33 laptopami zakupionymi w ramach projektu -

Narciarskie szusy zakończone

W miesiącu lutym br. dzieciaki z gminy Stryszów zakończyły naukę jazdy na nartach w ramach projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.

Dzięki współfinansowaniu zadania przez Województwo Małopolskie pięćdziesięcioro dzieci ze szkół podstawowych odbyło 20 godzinne kursy nauki jazdy na nartach.

Całkowity koszt projektu wyniósł 41 023,00 zł, w tym dotacja WM stanowi
12 700 zł,  5 000,00 zł pokryli rodzice dzieci,  a 26 023,00 zł gmina Stryszów.

Projekt był prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki - Praciaki. Oprócz zajęć z instruktorem, w projekcie zapewniono posiłki regeneracyjne dla uczestników kursów, obejmujące ciepłą zupę, drożdżówkę i herbatę dla każdego dziecka.

Nabycie umiejętności jazdy na nartach pozwoli dzieciom na aktywne spędzanie czasu wolnego, co w dobie Internetu, smartfonów i innych mediów jest szczególnie ważne dla poprawy zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy poprawi się bezpieczeństwo dzieci na stokach a także stworzone zostaną szanse dla rozwoju sportowych talentów. Projekt przyczyni się do popularyzacji dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury licznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 

,

Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów

Loga sponsorów - fundusze europejskie

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Gmina Stryszów realizuje projekt pn. "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów" współfinansowany w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział
w projekcie tj. 327 uczniów a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie
z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół. Będą to m.in.:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki,

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii,

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z geografii,

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • zajęcia logopedyczne,

 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,

 • zajęcia terapeutyczne.

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Projekt został dofinansowany w kwocie 1 541 775,66 zł, w tym współfinansowanie UE stanowi 1 354 688,05 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 625 625,66 zł.

Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia).

 

 Baner informacyjny o projekcie - Lepszy start w przyszłość

Gmina Stryszów w ramach porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących w powiecie wadowickim!

Plakat informujący o projekcie Zachęcamy mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania na rozwój swoich umiejętności.

Specjalnie dla mieszkańców gminy Stryszów w dniach:

 • 11.02.2020 r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00
 • 04.03.2020 r. (środa) w godz. 8.00 -14.00

w Urzędzie Gminy Stryszów zostaną zorganizowane dyżury doradcy zawodowego. Z usług doradcy można skorzystać całkowicie nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z doradztwa i dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu.

W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .

W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera – do pobrania w pliku w formacie Word

II edycja projektu JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ w gminie Stryszów

W odpowiedzi na złożony przez gminę Stryszów wniosek, Uchwałą Nr XVI/213/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30.12.2019 r. została przyznana dotacja na realizację projektu pn. „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”,

Projekt obejmuje organizację 5 kursów nauki jazdy na nartach dla 5 grup uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Stryszów. Łącznie w projekcie zaplanowano udział 50 dzieci i 5 opiekunów. Całkowity koszt projektu wynosi 41 023,00 zł, w tym dotacja WM wynosi
12 700 zł , 5 000,00 zł pokrywają rodzice dzieci, a 26 023,00 zł gmina Stryszów.

Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w wymiarze 20 godzin zajęć dla każdej z grup, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa. Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki - Praciaki. Oprócz zajęć
z instruktorem, w projekcie uwzględniono posiłki regeneracyjne dla uczestników kursów, obejmujące ciepłą zupę, drożdżówkę i herbatę dla każdego dziecka.

Nabycie umiejętności jazdy na nartach pozwoli dzieciom na aktywne spędzanie czasu wolnego, co w dobie Internetu, smartfonów i innych mediów jest szczególnie ważne dla poprawy zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy poprawi się bezpieczeństwo dzieci na stokach a także stworzone zostaną szanse dla rozwoju sportowych talentów. Projekt przyczyni się do popularyzacji dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury licznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

PROJEKT pn. „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”, w 2019 r. Gmina Stryszów zrealizowała projekt pn. „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”.

Całkowita wartość zadania po rozliczeniu wyniosła 197 440,83 zł, w tym dotacja MIRS to kwota 136 795,47 zł.

W dniu 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie boiska z udziałem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskali wielofunkcyjny obiekt rekreacyjny o pow. 840 m2 z nawierzchnią syntetyczną, poliuretanową, umożliwiającą grę w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Zgodnie z wytycznymi programu boisko ma być ogólnodostępne i bezpłatne przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia zakończenia zadania.

Zakres wykonanych prac remontowo-budowlanych obejmował:

 • demontaż i utylizację istniejących elementów starego wyposażenia,

 • montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części nie podlegającej modernizacji,

 • czyszczenie nawierzchni boiska,

 • impregnacja nawierzchni asfaltobetonowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta,

 • wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,

 • malowanie linii boiskowych,

 • montaż wyposażenia sportowego tj: 1 kpl bramek do piłki ręcznej, 1 kpl wyposażenia do siatkówki, 2 kpl wyposażenia do koszykówki,

W wyniku przeprowadzonych robót na boisku powstały pola gier zespołowych:

 • Boisko do piłki ręcznej 19x40m

 • Boisko do koszykówki 19x15m 2szt.

 • Boisko do siatkówki 18x9m

Dodatkowo w ramach projektu wykonano:

 • montaż energooszczędnego oświetlenia na istniejących masztach oświetleniowych tj. 6 opraw typu LED o mocy do 150W na wysięgniku regulowanym wraz z niezbędnym osprzętem,

 • zakup i montaż małej architektury tj. 2 szt. ławek betonowych bez oparcia o dł. 210 cm, 1 szt. kosz parkowy.

 • zakup i montaż w miejscu realizacji tablicy informacyjnej o wymiarach 60x80cm (zgodnych z § 6 Umowy), wykonanej z blachy na konstrukcji stalowej, mocowanej do istniejącego słupa.

Dzięki realizacji projektu zwiększono funkcjonalność istniejącego boiska o nowe aktywności - koszykówkę i siatkówkę. Zapewniono pełne udostępnienie obiektu mieszkańcom gminy, zwiększając tym samym ofertę aktywnego wypoczynku i rekreacji w gminie. Ponadto przeprowadzone prace remontowo-budowlane wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa użytkowników boiska, jak również podniesienie walorów użytkowych i estetycznych.

,

Dofinansowanie do szkoleń dla pracujących

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,

 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

  Czytaj więcej...

SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRYSZÓW

Loga sponsorów - fundusze europejskie

W dniu 24 października 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-edukacyjne zorganizowane dla mieszkańców gminy Stryszów w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”.  

Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu w kwocie 750 574,84 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach  podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Przedsięwzięcie obejmujące swoim zakresem wymianę 40 pozaklasowych kotłów na kondensacyjne kotły gazowe zakłada również działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. Zorganizowane spotkanie było jednym z takich działań i miało na celu edukację mieszkańców w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, szkodliwości smogu oraz sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Oprócz spotkań edukacyjnych w ramach projektu opracowane i wydrukowane zostały ulotki o tematyce antysmogowej, które zostaną rozprowadzone wśród mieszkańców gminy.

Zorganizowane spotkanie poprowadził specjalnie zaproszony przez Wójta Gminy specjalista z zakresu gospodarki niskoemisyjnej Pan Filip Szatanik. Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki  niskoemisyjnej przedstawili pracownicy Urzędu Gminy Pan Krzysztof Cichoń i Pan Mateusz Bródka z dużym wsparciem Wójta Gminy Pana Szymona Dumana.

W spotkaniu wzięło udział ok. 50 mieszkańców gminy. Mieszkańcom przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. obowiązków wynikających z uchwały antysmogowej, kontroli palenisk w gminie, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Ponadto szczegółowo omówiono założenia dotyczące realizowanego projektu wymiany kotłów.

Wójt Gminy poinformował o planowanych działaniach związanych z gospodarką niskoemisyjną w gminie Stryszów. Zaapelował również do mieszkańców o niespalanie odpadów i złej jakości opału oraz racjonalne gospodarowanie odpadami i stosowanie się do obowiązujących zasad w tym zakresie.

,

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to Gmina Stryszów ma dla Ciebie propozycję.

Projekty WUP KrakówW dniu 16 września 2019 r. Wójt Gminy Szymon Duman na spotkaniu zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Wadowicach podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie na rzecz realizacji projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”.

Celem projektów jest wspieranie osób dorosłych w zdobywaniu nowych kompetencji oraz rozwoju zawodowym.

Dzięki projektom uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,

 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,

 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Więcej informacji – do pobrania.

,

 

Ognisko integracyjne dla Seniorów

Ognisko integracyjne SeniorówOgnisko integracyjne dla Seniorów” to projekt, który miał na celu spotkanie i integrację 40 seniorów z Gminy Stryszów. Spotkanie odbyło się 3 września 2019 roku na terenie Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Uczestnicy na miejsce zostali zwiezieni z terenu gminy wynajętą „Ciuchcią”. W czasie spotkania Seniorzy zostali poczęstowani pieczonymi ziemniakami, kiełbasą pieczoną, ciastem oraz napojami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił akordeonista.

Czytaj więcej...

Konserwacja kapliczki wykonana ze środków gminy Stryszów i Województwa Małopolskiego w 2019 r.

Kolejna kapliczka w gminie Stryszów ocalona

Oprócz inwestycji czysto infrastrukturalnych takich jak budowa i remonty dróg, budowa chodników, kanalizacji i innych, Gmina Stryszów dba również o ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przykładem tego jest przeprowadzona w bieżącym roku renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie.

W dniu 2 września 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót przy tej kapliczce, usytuowanej pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”.

Kompleksowa renowacja kapliczki możliwa była dzięki pozyskaniu dotacji w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019 w kwocie 8 000 zł. Konserwacja została przeprowadzona zgodnie z uzgodnionym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Programem Prac Konserwatorskich przez firmę AMAR Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki Maria Marzec z siedzibą w Krakowie, posiadającą uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Całkowity koszt renowacji wyniósł 24 150 zł.

Logo Kapliczki MałopolskiKapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach.

W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kapliczka wymagała pilnej konserwacji ze względu na naruszenie fundamentu i przechylenie, które groziło przewróceniem obiektu. Przeprowadzone prace pozwoliły na prawidłową stabilizację kapliczki i gwarantują zabezpieczenie przed odchyleniami.

Gmina Stryszów sukcesywnie przeprowadza konserwację najcenniejszych kapliczek. Aktualnie, dzięki współfinansowaniu z konkursu KAPLICZKA, już 8 obiektów poddano renowacji, 3 kapliczki zostały odrestaurowane, dzięki pozyskaniu funduszy od sponsorów prywatnych. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego w gminie Stryszów, która ze względu na położenie nad zbiornikiem wodnym Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie, posiada ogromny potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji.

,

Wakacyjna akademia odkrywców

„Wakacyjna akademia odkrywców” to projekt, który miał na celu rozbudzenie w dzieciach chęci do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W czasie dwóch wycieczek z oferowanych zajęć skorzystało 33 dzieci. Podczas spaceru po Lanckoronie uczestnicy odwiedzili Izbę Muzealną oraz zapoznali się z lokalną historią. Odwiedziny w „Zagrodzie Ławeczki” zaowocowały aktywnym i kreatywnym spędzeniem czasu wolnego przez dzieci. Celem drugiej wycieczki były odwiedziny w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie, gdzie oprócz poznania historii tego miejsca dzieci poznały tajniki pracy w kuchni inkubatora będąc uczestnikami warsztatów kulinarnych. Pobyt zakończył się degustacją przygotowanej potrawy. Zadanie współfinansowane było ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2014-2020”.

 

,

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryszów

 

Dzięki realizacji projektu unijnego pn.. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”, współfinansowanego w ramach podziałania 4.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), trzy budynki użyteczności publicznej w Gminie Stryszów przeszły kompleksową modernizację energetyczną.

W ramach projektu wykonano docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów grzewczych oraz zastosowano technologie OZE tj. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w ramach robót w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie przebudowano dach i zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Czytaj więcej...

Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. w Zakrzowie


Dzięki złożeniu wniosku w ramach konkursu Kapliczki Małopolski_2019, Gmina Stryszów znalazła się wśród beneficjentów, którym Uchwałą nr VIII/86/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO udzielił pomocy finansowej na  prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach.

Pozyskane fundusze w kwocie 8 000 zł pozwolą na renowację kolejnej kapliczki przydrożnej. Tym razem konserwacji poddana zostanie figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1840 r. usytuowana pomiędzy dwoma wielkimi lipami, w pobliżu drogi w północnej części Zakrzowa w przysiółku „Za Działem”. Kapliczka przedstawia postać Matki Boskiej Różańcowej stojącej na kamiennym impoście. Maria odziana w białą suknie i niebieski płaszcz, na lewym przedramieniu trzyma Dzieciątko Jezus z jabłkiem w dłoni. Obie postacie są koronowane. Na szyi Marii zawieszony jest różaniec. Rzeźbę MB osłania metalowy daszek na kutych, żelaznych prętach. W ocenie konserwatorów zabytków figura posiada szczególną wartość artystyczną i historyczną. Obiekt ma duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego ze względu na usytuowanie go na szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Czytaj więcej...

KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

KOLEJNE WYMIANY KOTŁÓW STAREJ GENERACJI W GMINIE STRYSZÓW

 W dniu 14.05.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 803/19 dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów w ramach konkursu z podziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Wśród wybranych projektów znalazł się projekt złożony przez Gminę Stryszów pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Stryszów na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe”. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w kwocie 750 574,84 zł na terenie gminy Stryszów będzie możliwa wymiana kolejnych kotłów starej generacji tzw. „kopciuchów”. Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 762 086,70 zł.

Zakres projektu obejmuje modernizację 40 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę  pozaklasowych kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe oraz wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w zakresie określonym w wyniku przeprowadzonych ocen energetycznych budynków. Audyty energetyczne zostaną zlecone przez Urząd Marszałkowski w Krakowie.

Czytaj więcej...

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” w GMINIE STRYSZÓW

W miesiącu marcu 2019 r. dobiegły końca zajęcia nauki jazdy na nartach dla dzieci z gminy Stryszów. 20 godzinne kursy zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Jeżdżę
z głową”, współfinansowanego w kwocie 8 100 zł z budżetu Województwa Małopolskiego.
Całkowity koszt projektu wyniósł 31 056,70 zł. Gmina ze swojego budżetu dołożyła kwotę 22 956,70 zł, a rodzice dzieci 5 000 zł.

Łącznie projektem objęto 50 dzieci z 5 szkół podstawowych. Projekt zrealizowano w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 6 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach i obejmowały m.in.: zapoznanie uczestników kursu ze sprzętem, przedstawienie zasad bezpieczeństwa na stoku, opanowanie podstaw poruszania się na nartach. Dzieciaki podczas każdych zajęć mieli zagwarantowany posiłek regeneracyjny w postaci ciepłej zupy, drożdżówki i herbaty. 

Czytaj więcej...

50 naszych uczniów zostanie narciarzami


Dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w okresie od 25.02.2019 r. do 29.03.2019 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt. pn. „Jeżdżę z głową”.  W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy nauki jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 uczniów tj. 5 grup (po jednej z każdej szkoły), liczących po 10 uczniów. Kurs nauki jazdy na nartach będzie obejmował szkolenie w wymiarze 20 zajęć dla każdej z grup, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa. Projekt będzie prowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w cyklu 5 wyjazdów dla każdej z grup do Stacji Narciarskiej Czarny Groń, Rzyki – Praciaki. Oprócz zajęć z instruktorem, w projekcie uwzględniono posiłki regeneracyjne dla uczestników kursów obejmujące ciepłą zupę, drożdżówkę i herbatę dla każdego dziecka. Całkowity koszt projektu wynosi 31 056,70 zł, w tym dotacja WM wynosi 8 100,00 zł, 5 000,00 zł pokrywają rodzice dzieci a 22 956,70 zł Gmina Stryszów. Koszt transportu dzieci do stacji narciarskiej w Rzykach zostanie sfinansowany w formie darowizny przez Sponsora prywatnego – Firmę ALBATROS Beata Cichoń, świadczącą usługi przewozowe na terenie gminy.

 

Kapliczki na nowo przemawiają swym pięknem

7 listopada 2018 r. dokonano odbiorów końcowych prac konserwatorskich wykonanych przy dwóch zabytkowych kapliczkach w Gminie Stryszów. Renowacje obejmowały konserwację kamiennego neogotyckiego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła św. Jana Kantego w Stryszowie oraz  kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety, zlokalizowanej przy kaplicy mszalnej w Dąbrówce.

            Przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych było możliwe dzięki pozyskanym dotacjom w łącznej kwocie 15 000 zł w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKIE 2018. Całkowity koszt zadań w przypadku kamiennego krzyża wyniósł 26 800 zł
a w przypadku kapliczki z Piętą - 9 300,00 zł.

Czytaj więcej...

Dotacja PONE dla Gminy Stryszów

 

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Stryszów w ramach dofinansowania zadań  realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Gmina realizuje zadanie pn. „Wymiana kotłów w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 241 833,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 483.666,00 zł.

Czytaj więcej...

WYMIANA KOTŁÓW W GMINIE STRYSZÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

 

Gmina Stryszów realizuje kolejne wymiany kotłów starej generacji w ramach ograniczenia niskiej emisji. Tym razem dzięki dotacji unijnej w miesiącach maj - czerwiec zrealizowano wymianę 8 kotłów na paliwo stałe na kondensacyjne kotły gazowe wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. Zakres projektu pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” obejmował oprócz wymiany urządzeń grzewczych działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wdrożenie systemu kontroli kotłowni objętych projektem.

Czytaj więcej...

Uczniowie podstawówek na Zielonych Szkołach


Jak co roku uczniowie szkół podstawowych w gminie Stryszów mieli okazję skorzystać  z edukacyjnych wyjazdów na „Zielone szkoły”. Tym razem 90 dzieci – uczniów trzech szkół podstawowych w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy wyjechali na 10 dniowe turnusy do Jantaru i Sztutowa, nadmorskich miejscowości o dużych walorach przyrodniczych i uzdrowiskowych. Było to możliwe dzięki realizacji projektu  pn. „Zielone szkoły dla uczniów szkół podstawowych  w Stryszowie, w Dąbrówce i w Łękawicy”, dofinansowanego w wysokości 18 712,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem wyjazdów była profilaktyka zdrowotna dzieci, podyktowana częstymi chorobami górnych dróg oddechowych uczniów. Całkowita wartość zadania wyniosła 96 560 zł. Różnicę pomiędzy dotacją WFOŚiGW a całkowitą wartości pokryli rodzice dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Czytaj więcej...

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Stryszów

Gmina Stryszów przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Czytaj więcej...

Projekt Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”

WYMIANA KOTŁÓW Z DOTACJI UNIJNEJ

W 2018 r. Gmina Stryszów będzie realizować projekt pn. „Ograniczenie poziomu niskiej emisji w Gminie Stryszów poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie  4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 396,00 zł, w tym dofinansowanie europejskie 116 619,81 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu – 118 396,00 zł.

Głównym zakresem projektu jest modernizacja 8 kotłowni w indywidualnych gospodarstwach domowych poprzez wymianę 8 pozaklasowych kotłów starej generacji na paliwo stałe na kondensacyjne kotły na paliwo gazowe. W ramach projektu w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy obejmujące tematykę gospodarki niskoemisyjnej, problematykę oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza a także promocję proekologicznych, postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Projekt „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”


W 2017 r. gmina w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszów na lata 2016-2020 zrealizowała projekt pn. „Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów”.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie Umowy Dotacji Nr D/273/17/21 z dnia 13.10.2017 r.

Zakres projektu obejmował wymianę łącznie 66 szt. kotłów starej generacji w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Stryszów na 49 szt. kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi ekoprojektu oraz 17 szt. kondensacyjnych kotłów gazowych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 728 092,00 zł w tym dotacja WFOSiGW - 309 780,26 zł - dotacja PONE – 39,64% i 226 303,34 zł - budżet gminy – 28,96%.

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

Aktualizacja 28.05.2019 r.:

W związku z brakiem prawa do dysponowania gruntem na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce", przedmiotowy projekt nie zostanie zrealizowany. Działki, na których zaplanowano realizację projektu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

CENTRUM REKREACJI GRODZISKO - PREZENTACJA

 

Fundusze unijne na Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce

Gmina Stryszów znalazła się wśród 27 Projektodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Projekt gminy Stryszów pn. „Budowa Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce”  uzyskał 78,38% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na piątym miejscu listy rankingowej. Pozyskana dotacja w kwocie 5 083 961,03 zł pozwoli na stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie dla potrzeb związanych z obsługą ruchu turystycznego nad akwenem wodnym. Efektem końcowym będzie nowo powstały, ogólnodostępny kompleks rekreacyjny GRODZISKO w miejscowości Dąbrówka o pow. 3,22 ha, obejmujący 4 strefy rekreacyjne:

 • Strefę 1 - Budynek główny/wielofunkcyjny i plac z fontanną,
 • Strefę 2 - Plażę trawiastą i pole piknikowe,
 • Strefę 3 - Plażę trawiastą,
 • Strefę 4 - Marinę, pomost oraz plażę piaszczystą,

Centrum Rekreacji Grodzisko w Dąbrówce - koncepcja zagospodarowania - pobierz PDF

W budynku wielofunkcyjnym zlokalizowane będą: punkt informacji turystycznej, świetlica sportowa, fandolandia, pomieszczenia usługowe, kawiarniano-restauracyjne, pomieszczenia ratowników, pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 837 500,83 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 7 531 794,20 zł.

Według wstępnych założeń projekt ma być zrealizowany do czerwca 2020 r.

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania – do pobrania

http://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-3--zagospodarowanie-rekreacyjne-i-turystyczne-otoczenia-zbiornikow-wodnych---rpmp-06-03-03-iz-00-12-098-16/wybor-projektow-do-dofinansowania/Lista_wynikow_6-3-3_06122017.pdf

Stryszów, 07.12.2017 r.

Kolejne środki unijne dla gminy Stryszów

Gmina Stryszów pozyskała kolejne środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Tym razem projekt gminy złożony w ramach działania 5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej, co sklasyfikowało gminę na pierwszym miejscu listy rankingowej. W subregionie Małopolska Zachodnia tylko 3 projekty otrzymały dofinansowanie.

Pozyskana dotacja w kwocie 5 892 493,82 zł pozwoli na realizację projektu pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”. Całkowita wartość projektu wynosi 9 997 279,69 zł, w tym koszty kwalifikowalne stanowią 6 932 345,69 zł.

 

Czytaj więcej...

Tu na razie jest Grodzisko, ale będzie Kompleks Rekreacyjny!

Aktualizacja 28.05.2019 r.:

W dniu 18 maja 2019 r. została rozwiązana Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury". W związku z tym projekt nie będzie realizowany.

W dniu 20 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru 38 projektów do dofinansowania na mocy uchwały nr 985/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM.

Wśród 10 projektów wybranych w całym w subregionie Małopolska Zachodnia na drugiej pozycji listy rankingowej znalazł się projekt Gminy Stryszów pn.: ”Budowa kompleksu rekreacyjnego w Dąbrówce na Grodzisku wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury”.


Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu rekreacyjnego na działce gminnej nr 648/86 w m. Dąbrówka w bezpośrednim sąsiedztwie odtworzonego zabytkowego Dworu na Grodzisku. Zakres projektu obejmuje  plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową, boisko do gry w kosza, skate-park, miejsca postojowe  dla samochodów i rowerów, stoły rekreacyjne do gier planszowych, ukształtowanie terenu i zagospodarowanie zieleni, montaż elementów małej architektury (ławeczki, kosze itp.) monitoring i ogrodzenie. Zaprojektowany kompleks będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury turystycznej, w tym rekreacyjnej w ramach zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego Świnna Poręba/Jezioro Mucharskie.

Szacunkowy całkowity koszt projektu wynosi 1 359 806,56 zł w tym przyznane dofinansowanie w ramach RPO 699 756,40 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano w listopadzie 2018 r.
Do pobrania - lista projektów wybranych do dofinansowania

Kolejna edycja projektu „JUŻ PŁYWAM” w Gminie Stryszów

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2017 r. przyznano Gminie Stryszów dotację w wysokości 9 600 zł na realizację projektu JUŻ PŁYWAM. 

W tegorocznej edycji wezmą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy. Łącznie nauką pływania objętych zostanie 75 uczniów. Zakładane rezultaty realizacji projektu obejmują zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez 75 uczniów szkół podstawowych, zmniejszenie wad postawy u uczestników projektu, poprawa cech motorycznych i sprawności fizycznej uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 33 230,00 zł w tym wkład własny gminy wyniesie 23 630,00 zł i obejmuje wkład rodziców uczestników projektu w wysokości 7 500, 00 zł.

Czytaj więcej...

Termomodernizacja obiektów publicznych

Środki unijne dla Stryszowa – Termomodernizacja obiektów publicznych   W dniu 28 marca 2017 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach  działania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W zorganizowanym naborze złożonych zostało łącznie 121 wniosków, z czego 74 projektów uzyskało dofinansowanie  modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Gmina Stryszów znalazła się wśród 16 projektodawców z Małopolski Zachodniej, którym przyznano dofinansowanie. Zgodnie z Uchwałą  Nr 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. projekt gminy Stryszów pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i uzyskał jedną z najwyższych ocen - 96,15% tj. 50 pkt., co dało gminie drugą pozycję w Subregionie Małopolska Zachodnia. Całkowity koszt projektu wynosi 2 916 199,84 zł, w tym przyznana dotacja 1 100 827,36 zł. W zakresie projektu przewidziano kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków użyteczności energetycznej prowadzącą do poprawy ich efektywności energetycznej, w tym obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Projektem objęto budynek Ośrodka Zdrowia w Stryszowie oraz budynki placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz budynek Gimnazjum w Zakrzowie, będący w trakcie przekształcania w Szkołę Podstawową w Zakrzowie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych i zastosowanie technologii OZE tj. instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła do celów c.w.u. Dodatkowo w zakresie prac w budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie zaplanowano przebudowę dachu i budowę windy dla niepełnosprawnych. Realizacja przedsięwzięcia ma zakończyć się w 2018 r. 
Do pobrania – Lista projektów wybranych do dofinansowania

JUŻ PŁYWAM - Małopolski Projekt Nauki Pływania

Gmina Stryszów zakwalifikowała się do realizacji projektu Województwa Małopolskiego „Już pływam”. Od 14 marca 2016 r. realizowane są zajęcia, dzięki którym uczniowie trzech szkół podstawowych w Stroniu, Dąbrówce i Łękawicy  uczestniczą w kursach nauki pływania. Zajęcia z instruktorem pod nadzorem ratowników i opiekunów prowadzone są na Krytej Pływalni Delfin w Wadowicach. Łącznie bierze w nich udział 45 dzieci z klas I-IV.

Czytaj więcej...