Od 1 sierpnia 2017r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w 2017r. - PROCEDURA

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
          Krzysztof Jurgiel
informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00  zł * ilość ha użytków rolnych

  • w  terminie  od  1  sierpnia  2017  r.  do  31  sierpnia  2017  r.  należy  złożyć odpowiedni  wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, w  zależności  od  miejsca  położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  lutego  2017  r.  do  31 lipca  2017  r.  w  ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2017.

WZÓR WNIOSKU - DO POBRANIA PDF

Czytaj więcej...

Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2017r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
          Krzysztof Jurgiel
informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00  zł * ilość ha użytków rolnych

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami  VAT  (lub  ich  kopiami)
    stanowiącymi  dowód  zakupu  oleju  napędowego  w  okresie  od  1  sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w  terminie  od  1  sierpnia  2017  r.  do  31  sierpnia  2017  r.  należy  złożyć odpowiedni  wniosek  do  wójta,  burmistrza  lub  prezydenta  miasta, w  zależności  od  miejsca  położenia  gruntów  rolnych  wraz  z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  lutego  2017  r.  do  31 lipca  2017  r.  w  ramach  limitu  zwrotu  podatku określonego na 2017.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

•    w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Czytaj więcej...