Stawka podatku leśnego i rolnego

STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

 

Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 188,85 za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2015 r. wynosi - 41.55 zł za 1 ha lasu

STAWKA PODATKU ROLNEGO:

Stawki podatku rolnego na 2015 r. wynoszą:

    - 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy - dla gruntów gospodarstw rolnych

    - 306,85 zł za 1 ha fizyczny - dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

 

Czytaj więcej...