Stawka podatku leśnego i rolnego

STAWKA PODATKU LEŚNEGO:

 

Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2016 roku wyniosła 191,01 za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2017 r. wynosi - 42.02 zł za 1 ha lasu

STAWKA PODATKU ROLNEGO:

Stawki podatku rolnego na 2017 r. wynoszą:

    - 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy - dla gruntów gospodarstw rolnych

    - 262,20 zł za 1 ha fizyczny - dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego

 

Czytaj więcej...