Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

  • Drukuj

Stryszów, dnia 8.05.2019 r.

 W związku z pismem Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza z dnia 8 kwietnia 2019 roku znak: SR-V.7013.4.19.2019, Wójt Gminy Stryszów informuje wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą, usługową czy zakładów przemysłowych o obowiązku przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.).

 

Z wyrazami szacunku
Szymon Duman
Wójt Gminy Stryszów

 Załączniki:

  1. Pismo Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza,
  2. Link do informacji nt. uchwały antysmogowej dla Małopolski - https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/
  3. Link do wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej - https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiebiorcy/